Stanice Arnhem Central

Stanice Arnhem Central
Spoluautor: Cecil Balmond
Adresa: Stationsplein, Arnhem, Nizozemí
Investor:město Arnhem
Projekt:1996-98
Realizace:1998-2010


Projekt přestupní zóny v Arnhemu vychází z analýzy pohybu územím ve všech jeho formách s důrazem na pohyb chodců. Následné řešení soustřeďuje všechny funkce do harmonického, racionálně provázaného celku.
Projekt představuje komplexní plán řešení prostoru nádraží. Rozšířením vznikne nová nádražní hala, čtvrté nástupiště, železniční podjezd i tunel pro automobily, podzemní garáže i stání pro kola, ale také kancelářské a komerční plochy a nové ubytovací jednotky.
Spojení autobusového a vlakového nádraží vytváří nový druh komplexu – integrovaný prostor veřejné dopravy. Prostor je pojat jako zastřešené klimatizované prostranství, které propojuje a zpřístupňuje vlaky, autobusy, taxislužbu, kola, parkování, kanceláře a střed města. Nový charakter prostoru nádraží potvrzuje regionální význam Arnhemu, kterým projíždí více než 65 tisíc cestujících denně. Pro mnohé návštěvníky je stanice místem, kde město začíná. Po začlenění hlavního autobusového nádraží pro oblastní a místní autobusové spoje a vyčlenění parkovacích ploch stanice představuje hlavní bránu města a zdůrazňuje potřebu dobrého spojení se starým městem. Pro lidi, kteří zde denně pracují, čekají, přestupují, setkávají se a nakupují, jsou pak stejně podstatné urbánní kvality místa samotného.
Křížení různých dopravních systémů je omezeno na minimum, aby se optimalizovala pěší dostupnost všech zařízení. Analýza pohybů zahrnuje směry různých trajektorií, jejich důležitost ve vztahu k ostatním druhům dopravy v místě, spojnice různých funkčních programů a jejich vzájemnou propojenost. Pohyb chodců, systémy dopravy, světlo, konstrukce stavby a rozvržení funkcí splývající v jeden nepřetržitý celek v krajině. Světlo pronikající shora vytváří jasné a dlouhé vizuální linie usnadňující orientaci cestujících.
UN Studio

Přestupní hala - 6000 m²; 
podzemní parkoviště - 44000 m²; 
autobusový terminál - 7500 m²; 
kancelářské věže - 22.000 m²; 
kapacita - 110000 cestujících za den
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od UNStudio