Pavilon, zahrady a podzemní garáže

Pavilon, zahrady a podzemní garáže
Tým UNStudia:Gerard Loozekoot, Frans van Vuure, Jacques van Wijk, Filippo Lodi, Machiel Wafelbakker, Wendy van der Knijff, Tatjana Gorbachewskaja, Marie Prunault, Derrick Diporedjo, Nemanja Kordic, Chenqi Jia, Patrik Noomé, Jesca de Vries, Alicja Mielcarek, Maud van Hees, Lars Nixdorff, Ramon van der Heijden, Pablo Herrera, Martijn Prins, Altan Arslanoglu, Alexander Hugo, Arjan van der Bliek, Eric den Eerzamen, Erwin Horstmanshof, Gary Freedman, Jack Chen, Leon Bloemendaal, Machteld Kors, Nathalie Balini, Norman Hack, Peter Moerland, Remco de Hoog, René Rijkers, Timothy Mitanidis, Wesley Lankriet, Willi van Mulken, Yuri Werner
Adresa: Groningen, Nizozemí
Investor:Dutch Government Buildings Agency (RGD), Consortium DUO² (Strukton, Ballast Nedam, John Laing), Strukton Vastgoed
Realizace:2011 - 2014


Program: Podzemní garáže pro 1300 jízdních kol a 700 automobilů; Pavilon pro komerční využití o ploše 1500 m²

Městské zahrady
UNStudio navrhlo v Groningenu u své dřívější realizace (budova finančního úřadu a vzdělávací agentury – zajištující studentské půjčky, 2006 – 2011) nové městské zahrady s řadou výrazových podob i funkcí, jež představují významný přínos do sítě městské zeleně. Kombinují v sobě bezpečnou atmosféru zahrady a živost městského veřejného prostoru: složitě vypointované prostředí, v němž je sice bohatost života rostlin nejdůležitější, nicméně v kombinaci s místy pro veřejná setkávání.
Environmentální faktory místa zásadně ovlivnily návrh krajinářských úprav – a to také v souvislosti s dopady větru v okolí kancelářské budovy, jejíž výška přesahuje 90 metrů. Kvůli odolnosti proti větru byly proto zvoleny vícekmenné stromy stejně jako stěny porostlé břečťanem, jež mají držet poryvy větru na uzdě. Výstavba podzemních garáží pod zahradou si vyžádala speciální pozornost věnovanou dešťové vodě: výsledkem jsou kolektory a navazující opětná distribuce, společně s zásobárnami vody v podobě několika jezírek.
Městské zahrady navazují na unikátní ekologii blízkého starého lesa Sterrebos. Při výsadbě i údržbě zahrady je proto zohledněna ekologická hodnota dané oblasti a jsou také zachovány a posíleny stávající migrační trasy kolonií netopýrů.

Pavilon / Dům v zahradě
Dvoupodlažní budova zahradního pavilonu představuje jakési pozvání do města Groningen a – kromě toho do ekologické městské zahrady – zapojuje budovu zdejší vzdělávací agentury a finančního úřadu do městské sítě. Projekt se vztahuje k hlavní administrativní budově (dokončené v roce 2011), avšak představuje o něco extrovertnější výraz, s lesklými, do fialova zbarvenými „markýzami“ odrážejícími perlový třpyt a vytvářejícími efekt pavích per. Jižní a západní fasády jsou zcela transparentní a přímo propojují barevný interiér se zahradou. Zvolna stoupající venkovní schodiště přivádí návštěvníky na střešní terasu, jež představuje další rozšíření zahrady. V ostrém rohu severní a východní fasády se otevírá zářez, obrácený směrem k městu a napojující hlavní vchod přímo na veřejnou komunikaci pro pěší. Fasáda byla vyvinuta ve spolupráci s výrobci – má parametricky definovanou geometrii a vzory zpracované do standardních kompozitních panelů. Pavilon má flexibilní vnitřní strukturu a spotřebu energie, je udržitelný a soběstačný. Logický komunikační tok skrze budovu propojuje veškeré interiérové i exteriérové prostory – od podzemních garáží, přes chodník, na střechu, bez ohledu na to, že budovu sdílejí různí nájemci. Skrze širokou škálu programů (fitness, restaurace, kavárna a business centrum) se pavilon stává vstřícným a dynamickým a zapojuje se do rytmu města Groningen.

Podzemní garáže / ‘Helperlinie’
Díky funkčnímu zapojení inženýrství se podařilo v souladu s udržitelným rozvojem mezi groningenskou jílovou vrstvou zadržující vodu a svažující se zahradou zrealizovat komfortní dvoupodlažní garáže. Jsou téměř obdélného tvaru, pohledově očištěné od veškerých technických potrubí a instalací a velmi přehledné. Vrstva půdy nad nimi se svažuje dolů k drenáži zadržující dešťovou vodu. Tento sklon terénu se odráží ve střeše podlaží -1, jež stoupá do výšky 3,2 m ve směru hlavního vstupu. Díky tomu, že vstup je 0,6 m nad podlahou garáže, máte hned poté, co do prostor vstoupíte, možnost získat přehled o všech automobilech i najít ten svůj. Otevřené světlíky dovnitř propouštějí zabarvené denní světlo i čerstvý vzduch.
Podzemní garáže disponují parkovacími místy pro 700 automobilů, z nichž 60 je osazeno elektrickou zásuvkou. Těchto šedesát míst je situováno u vchodu do garáží s cílem podpořit udržitelnou mobilitu. V oddělené části garáží s vlastním vstupem lze umístit až 1500 jízdních kol všech typů a velikostí.

Světlíky / ‘Kieuwen’
Podzemní garáže jsou osvětleny třemi světlíky – tzv. kieuwen (žábry). Tyto prostorové prvky skýtají propojení mezi garáží a zahradou. Kromě toho slouží jako úniková schodiště či neformální vstup do garáží. Jejich hlavní funkcí je nicméně přivádět čerstvý vzduch a denní světlo a nabídnout orientační bod.

Umělecká díla
Do architektury i krajiny je zapojeno několik uměleckých děl. Na výběru a vedení výtvarníků se podílela vedle UNStudia také kancelář zahradní architektury Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Nizozemský umělec Giny Vos vytvořil v úzké spolupráci s UNStudiem krásnou, nicméně tajemnou propojující instalaci mezi vstupem do podzemních garáží a hlavním vstupem do kancelářské budovy. “Possibility Plant” (rostlina možností) je na úrovni krajiny černou kostkou, avšak na vstupní úrovni do garáží vyjevuje svá zakódovaná data. V polovině roku 2015 bude u vstupu do městských zahrad instalována plastika Richarda Deacona.

kráceno redakcí

Poradci:

Krajina: Lodewijk Baljon
Infrastruktura / instalace: Strukton Worksphere
Infrastruktura / instalace v pavilonu: Harwig
Fasáda pavilonu: DeGroot&Visser, Sorba
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od UNStudio