Sports/City Hall Bale

Sports/City Hall Bale
Autor: 3LHD | Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Marin Mikelić, Ljerka Vučić
Adresa: Domenico Cernecca 3, Bale, Chorvatsko
Investor:Město Bale
Projekt:2005
Realizace:2006
Užitná plocha:1108 m2
Zastavěná plocha:984 m2
Plocha pozemku:3660 m2
Obestavěný prostor:6084 m3
Náklady:1 000 000 Euro


Foto: Damir Fabijanic
Bale je malá vesnice na chorvatské Istrii. Její tisícovka obyvatel se živí převážně zemědělstvím. Projekt nového kulturního centra se musel vypořádat s bohatým historickým, kulturním a sociálním středomořským kontextem. Proto musel být jakýkoliv nový architektonický počin ohleduplný ke svému okolí. Například tím, že byly interpretovány tradiční stavební techniky s pomocí nových technologií.
Inspirací byla malá tradiční kamenná bouda (kažun), což je víceúčelová stavba používaná jako přístřešek pro pastevce poskytující jim útočiště před horkem v létě a ochranu před chladem v zimě. Pro stavbu takové boudy nebylo používáno žádné pojivo, pouze pečlivě vybrané kameny nalezené v okolí. Kažun se dá chápat jako primitivní příklad prefabrikace, kterým se ve středomoří stavělo již od pravěku. A právě na sebe volně kladené kameny jsou základním motivem, který byl použit na celém povrchu nové sportovní haly.
Na druhou stranu je nová hala druhou největší stavbou ve vesnici hned po kostele a má velký sociální význam pro celou komunitu. Kromě sportovních aktivit je totiž využívána pro nejrůznější společenské události, jako jsou nejrůznější setkání, trhy nebo sledování přenosů sportovních utkání. Hala byla dimenzována dle rozměrů basketbalového hřiště. Na galerii se nachází fitness centrum a sauna a pod galerií jsou šatny a provozní místnosti. Ze šaten vede přímé propojení do sousední školy.
Hala byla navržena tak, aby ji bylo možno realizovat během 11 měsíců. Proto byly nosné i fasádní prvky navrženy z prefabrikovaných železobetonové elementů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 3LHD