Kampus Infobip

Kampus Infobip
Autor: 3LHD
Návrh interiéru:Fabrika
Projekční tým: Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Marijana Pivac, Nikolina Muža, Jure Živković, Krunoslav Szorsen, Leon Lazaneo, Daša Manojlović, Koraljka Brebrić Kleončić, Ana Bjelić, Ida Ister
Adresa: Utinjska Ulica 29A, Klara, Záhřeb, Chorvatsko
Investor:Infobip d.o.o.
Projekt:2018-19
Realizace:2019-21
Užitná plocha:11948 m2
Zastavěná plocha:2916 m2
Plocha pozemku:7961 m2
Obestavěný prostor:51588 m3


Infobip je chorvatská IT společnost typu unicorn založená ve Vodnjanu na Istrii, kde si postavila svůj první kampus. Označení unicorn (jednorožec) zpopularizovala v roce 2013 Aileen Leeová, když hledala výstižný název pro startupy, jejichž tržní hodnota přesahuje 1 miliardu dolarů. V roce 2021 bylo na světě 803 takových jednorožců. Rychlý růst Infobipu vyvolal potřebu realizace další pobočky v Záhřebu. Byl vybrán pozemek na předměstí, přímo u trasy plánované městské třídy, které v budoucnu povede podél jižního okraje Záhřebu. Zástavba je zde neuspořádaná, spíše nízkopodlažní, středně zahuštěná, s chybějícím veřejným prostorem.

Kampus má hybridní charakter – investor požadoval, aby kromě kanceláří vznikla i obytná část pro zaměstnance a hosty. Stavební program doplnily další funkce, jako restaurace, prostory pro odpočinek a konferenční sál. Ambice na vytvoření prestižního místa pro excelentní zaměstnance si vyžádala kompenzovat všechny nedostatky lokality, která postrádá atraktivní městský kontext i kvalitní přírodní okolí. Z tohoto důvodu je kampus koncipován jako soběstačný organismus, který svým zaměstnancům poskytuje vše, co potřebují během pracovního dne, a dokonce i mimo něj. Polyfunkční charakter projektu směřoval ke konceptu navrstvení jednotlivých částí programu na sebe, přičemž klíčovou roli hrají dvě přechodová podlaží – přízemí a prostor mezi podnoží a vertikálním obytným blokem.

Objem budovy je vyzdvižený nad úroveň terénu a celé přízemí zaujímá prostorná, otevřená garáž, z níž se vchází do vstupní haly. Přízemí funguje jako přechod z vnějšího světa do světa korporace. Třípodlažní základna kampusu obsahuje kancelářské prostory uspořádané kolem velkého atria se zenitálním osvětlením, sloužícím jako auditorium a prostor pro setkávání. Atrium funguje také jako prostorná promenáda, zatímco po skulpturálním schodišti umístěném podél okraje atria a vyrobeném z černé oceli se lze rychleji dostat do vyšších pater. Průhledy do atria a auditoria, stejně jako na fasády kanceláří, které jsou naproti sobě, vytvářejí dynamickou městskou atmosféru v kontrastu s příměstským okolím.

Uzavřené točité schodiště vede z třípodlažní základny do další části kampusu - tzv. veřejného patra. To je přechodovým prostorem mezi kancelářskou zónou a ubytováním ve vertikálním bloku. Ve veřejném patře se nachází restaurace, která je zároveň prostorem pro konference a setkávání, a také luxusní zelená střešní terasa s mikrourbánními prvky, jako jsou uličky a náměstíčka. Ty se zde klikatí kolem kultivované přírody.

Kompozice budovy jako celku je pragmatická, maximální úsilí bylo vloženo do pečlivé koordinace všech konstrukčních prvků, přičemž se explicitně projevuje bezvadně čistá infrastruktura. Železobetonové nosné konstrukci i všem technickým prvkům (vzduchotechnice, protipožárnímu systému a osvětlení) se dostalo stejného významu jako ostatním architektonickým prvkům. Totéž platí pro exteriér budovy, který se vyznačuje holou betonovou konstrukcí, skleněnými výplněmi a obrazovkami umístěnými na přední straně horního objemu. Namísto použití dvojitých fasád, které často nebývají tak energeticky účinné, jak se tvrdí, jsou velké skleněné tabule dvojnásobně chráněny před sluncem jednoduchými předsazenými konstrukcemi a pláštěm zeleně než složitými technologickými zařízeními.

Propsání vnitřní funkcí do figury domu, stejně jako zřetelnost konstrukce a technických instalací přispívají ke konzistentnímu architektonickému výrazu budovy. V kampusu Infobip jasně vidíme a chápeme, jakým způsobem může budova fungovat jako prostorový a technologický organismus, který je sám pro sebe soběstačný a vykazuje "funkční a koncepční transparentnost". Takový přístup byl možný zejména díky použití integrovaných softwarových nástrojů BIM, z nichž některé vyvinula sama kancelář 3LHD, která stanovila nová paradigmata v navrhování budovy jako celku.

Projekt pro Infobip nastavil nové standardy v korporátní architektuře v Chorvatsku. Kampus nabízí inspirativní pracovní prostředí a model "funkční a koncepční transparentnosti" představuje příspěvek k místní kultuře stavitelství a projektování. Tento projekt vnáší do příměstské entropické krajiny koncepčně a technicky precizní architekturu, která obhajuje racionální hodnoty a je v souladu s ambicemi globálně relevantního investora. Kampus Infobip ukazuje, že právě příměstské oblasti na okraji města, nezatížené otázkami identity, historického dědictví a dalšími parametry, budou nejvhodnější jako zkušební prostor pro architektonické zkoumání a testování typologií, které jsou soběstačné, ale ne autistické.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 3LHD