Společnost Franze Kafky

Společnost Franze Kafky
Staré Město, Josefov, dvůr činžovního domu asanované, původně židovské čtvrti. Zde malý podsklepený objekt v havarijním stavu, bývalá prádelna a skladiště, nyní zrekonstruován na administrativní a kulturní centrum Společnosti Franze Kafky. V přízemí objektu kanceláře, v suterénu univerzální sál pro expozice, autorská čtení, koncerty a prostor pro umístění kopií knih, které Franz Kafka za svého života vlastnil. Na střeše pochozí terasa pro příležitostné kulturní akce.

Památková ochrana nedovolila zásahy většího rázu, jako např. plánovanou nástavbu objektu. Pro zvětšení původně stísněného a tmavého prostoru jsou v prostoru navržena nová okna směrem k Maiselově synagoze (v místech, kde před asanací bývalého Židovského Města vedla ulice) a přízemí je přisvětleno stropními světlíky. Nové, nečekané průhledy na synagogu a její věže. Přízemí a suterén jsou propojeny dvěma schodišti, venkovním původním a vnitřním novým ocelovým. Veškeré dělící prvky v interiéru přízemí tvoří knihovny - včetně umístění toalety a kuchyňky. Není zde z prostorových důvodů žádná vyzděná příčka. Knihovny jsou z chodby černé a z prostorů kanceláří inverzní, bílé. Tento dojem umocňuje otáčivá knihovna, tajný vstup do jednací místnosti. Jednou bílá, jednou černá. Za knihami se vlní přiznaná vzduchotechnika. Malé prostory jsou opticky zvětšovány novými otvory a průhledy, novými souvislostmi. Navržené prvky reagují na danosti historického prostoru: např. nová okna jsou umístěna v ose členění zadní fasády, ale v interiéru již nejsou na ose vstupních dveří, tedy nové chodby. Návrh samotný je hrou těchto nepřesností a různorodosti a vztahuje tyto zdánlivé chyby záměrně do návrhu. Otvor pro schodiště je zahloubán do objektu knihovny, stejně jako okno chodby.
V přízemí se nachází volný prostor s místem pro knihovnu Franze Kafky, jakýsi imaginární a nezávislý prostor Franze Kafky, zdůrazněný svým vyvýšením - piedestalem. Střecha objektu, pochozí terasa, je navržena z betonových dlaždic s vypískovaným reliéfem (urbanistická situace bývalého Židovského Města před asanací této části čtvrti) - dosud nerealizováno. Objekt je přístupný skrze zrekonstruované prostory knihkupectví Franze Kafky.

Prováděcí projekt rekonstrukce: SPS s.r.o
Prováděcí projekt interiéru: Marcela Steinbachová / Skupina

Rekonstrukce vznikla za přispění z fondů EU a státního rozpočtu ČR.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Viktor Vlach
30.06.08 12:28
???
tom truhelka
30.06.08 01:00
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Steven Holl, Marcela Steinbachová