SoFa - nábytkové prototypy pro DIN

Design In 2018 v rámci Milano Design Week

SoFa - nábytkové prototypy pro DIN
Adresa: Miláno, Itálie
Realizace:2018


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Design a vývoj: Daniel Sviták
Produkce: Daniel Sviták, Petra Sochůrková
Foto: Peter Kolarčik
Projekt SoFa (Soft Fabrication) leží na hranici mezi designem a architekturou. Metodou form-findingu tak, jak ji známe z architektonického navrhování, jsou vyráběny sedací objekty přímo v měřítku jedna ku jedné. Aplikuje tak metody typické pro architektonické navrhování na návrh prototypu nábytku. Nedávný vývoj v oblastech designu a architektury rozostřuje hranici mezi oběma. Architekti navrhují designové objekty a designeři se naopak zabývají rozsáhlými architektonickými tématy. Nejisté hranice mezi těmito disciplínami otevírají možnosti pro výměnu pracovních metod a postupů. Architekti tak opouští prostor měřítkových modelů a experimentují 1:1  přímo s materiálem.

Projekt  SoFa vychází z materiálových zkoušek desek polyuretanové pěny a využívá jejích měkkosti a flexibility. Přesné bodové stahování způsobuje povrchové a vnitřní napětí a deformuje tak původně plochý charakter desek. Tento postup transformuje desky na vlnité zkroucené objekty, které se podobají digitálním 3D spline-povrchům. Konečný tvar objektů je stabilizován a zpevněn vrstvami skelných vláken.

Tato jednoduchá výrobní metoda umožňuje velké množství variací a možností, zachovává abstraktní charakter architektonických modelů i komplexní tvary. SoFa je prototyp vysoce flexibilního objektu různých měřítek a funkcí. Jako koncept se může stát křeslem, krajinou, sochou nebo jeskyní. V rámci instalace Acoustic Caves sloužily jako sedací nábytek před pavilone CoEx.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Imro Vaško, Shota Tsikoliya, David Kovařík