Slezské muzeum v Katovicích

Muzeum Śląskie w Katowicach

Slezské muzeum v Katovicích
Spolupráce:L.Floricel, A,M.Masu, A.Suljkic, P.Lange, A.Pedzwiatr, F.Radoniqi, A.Hüttmayr, M.Müller
Adresa: Kopalniana, Katovice, Polsko
Soutěž:2007
Projekt:2007-10
Realizace:2010-14
Užitná plocha:21700 m2


Základním cílem nového muzea bylo s minimálními viditelnými zásahy nabídnout co nejširší škálu využití budovy. Podstata prostorového uspořádání vychází z původního významu místa: muzeum i informační centrum budou kompletně umístěny pod zemí. Z celého komplexu budou zvenčí viditelné pouze abstraktní skleněné krychle ukrývající administrativní oddělení, provozní zázemí a vzduchotechniku, navržené tak, aby se přirozeně začlenily do stávajícího souboru budov a vznikl kvalitní „městský park".

Muzeum
Vstupní část muzea s kavárnou se nachází v úrovni přízemí. Eskalátory se sestoupí do prvního podzemního podlaží, kde jsou umístěny pokladny, vstupní kontroly a šatny, k dispozici je také muzejní obchod, knihovna a čítárna. Výstavní prostory v prvním a druhém podzemním podlaží jsou uspořádány tak, že přímo od vstupu jsou přístupny stálé i krátkodobé výstavy, bud obě zároveň, nebo každá zvlášť, dvěma proplétajícími se rampami. Výstavní prostory nejsou odděleny a zůstávají flexibilní pro nejrůznější výstavní koncepce. V druhém podzemním podlaží se nachází také přednáškový sál a seminární místnost. V jižní části jsou umístěny infrastruktura, sklady a pracovny. Ze vstupní části je rovněž přístupné třípodlažní parkoviště s kapacitou 250 parkovacích míst, odkud lze dále pokračovat pohyblivou rampou do informačního centra. V podzemní části muzea zajišťují osvětlení a větrání velké, částečné zavěšené světlíky.

Informační centrum
Informační centrum v podobě desetimetrové skleněné kostky je rovněž navrženo v podzemí a je přístupné rampami. Je vymezeno vnější zdí areálu a sníženo o dvě úrovně.

Kavárna
Stávající budova na severozápadě areálu se díky své centrální poloze a výjimečné atmosféře perfektně hodí pro umístění kavárny. Díky přímému propojení s podzemním parkovištěm i s muzeem může být provozována buď společné s ním, nebo samostatně. Základní myšlenkou bylo vytvořit uvnitř kavárny jakousi zvýšenou platformu, plošinu v úrovni spodního okraje oken, která by poskytovala výhled ven.

Umělecké ateliéry
Severovýchodní budova má být přeměněna na obytný, pracovní, komunikační a výstavní prostor pro mladé umělce a umělce na stážích. Také zde jsme se snažili minimálně zasáhnout do budovy - v přízemí vznikne obytná a komunikační zóna, vyšší podlaží budou sloužit jako ložnice a ateliéry.

Varšavská věž

Takzvaná „Varšavská věž" zůstane zachována v maximální možné míře v původní podobě. V severní části bude zpřístupněna nově vybudovaným výtahem a schodišti, vyhlídková plošina poskytne výhled na celé město.
riegler riewe architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Riegler Riewe Architekten