Literaturhaus / Franz Nabl Institut

Literaturhaus / Franz Nabl Institut
Adresa: Elisabethstraße 30 / Beethovenstraße 11, Štýrský Hradec, Rakousko
Realizace:2000-03


Graz je městem s dlouhou literární tradicí. Sídlí v něm hned několik světově známých institucí zaměřených svou činností na svět literatury. Jedna z nich - Franz Nabl Institute for Literary Research - iniciovala rozšíření stávající historické budovy na nároží ulic Elisabethstrasse a Beethovenstrasse o prostor pro setkávání autorů s veřejností, pro diskuse nad literárními díly, o místo pro uchování rukopisů význačných štýrských autorů a o administrativní zázemí institutu.
Ve veřejné soutěži zvítězila místní dvojice Florian Riegler a Roger Riewe. Jejich dvorní dostavba nese známky jasného architektonického stylu = minimum architektonických prvků, o to větší emocionální působení. Budova se v prostředí výborně prostorově prosazuje díky historickému pozadí eklektického městského bloku.
Důkazem, že i Riegler Riewe podobně jako Herzog s de Meuronem minimalisticky měknou a posouvají se po kouscích dále k novému stylu, je žlutě probarvený beton fasády. Rovněž hmota domu je navržena a prořezána hřejivější rukou. Kavárenská terasa je krásným příkladem mikrourbanismu - poloveřejný prostor s krásnou kulisou a otevřením do zahrady.
V zapuštěném přízemí je umístěn sál pro autorská čtení, jehož fasáda se může otevřít do zahrady. Zde je možné pořádat čtení v létě na stupních amfiteátru. Horní patro okupuje kavárna s navazující zahrádkou na terase. Příznivé proporce a měřítko vytvářejí z tohoto prostoru skutečné intimní místo setkání. Výborný rektangulární prostor. Detaily sice občas nejsou pod kontrolou, ale koho dnes ještě zajímá detail?
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Riegler Riewe Architekten