Johann König Galerie

Přestavba kostela St. Agnes na umělecké centrum

Johann König Galerie
Spolupráce:Peter Behrbohm, Klara Bindl, Tobias Hönig, Cornelia Müller, Markus Rampl, Paul Reinhardt, Robert Hartfiel, Andreas Schulz
Adresa: Alexandrinenstraße 118, Berlín, Německo
Investor:St. Agnes Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Projekt:2012
Realizace:2014-15
Obestavěný prostor:10800 m3


Berlínská galerie Johanna Königa se nachází v bývalém farním kostele sv. Anežky Římské, který v roce 2015 přestavěl místní architekt Arno Brandlhuber ve spolupráci s rakouským ateliérem Riegler Riewe. Autorem původní brutalistní stavby z poloviny 60. let minulého století byl Werner Düttmann, který sehrál významnou roli při plánování urbanismu Západního Berlína a zároveň působil jako profesor na Technické univerzitě. Při stavbě kostela byly použity cihly z okolních domů poničených během druhé světové války. Kromě kostela byla kolem vnitřního nádvoří umístěna také sakristie, fara, společenské centrum a volně stojící zvonice u hlavního vstupu z ulice Alexandrinenstraße. Celý bohatě tvarovaný areál je sloučený do jednoho objektu pomocí hrubé omítky. Pouze vrchol zvonice a světlík nad hlavní lodí zůstaly z pohledového betonu. Kostel sloužil svému původnímu účelu až do roku 2004. Z důvodu snižujícího se počtu věřících a rostoucích nákladů na provoz byly hledány alternativy. Kostel byl zprvu pronajímán evangelické církvi k pořádání světských událostí až v roce 2011 zakoupila objekt soukromá společnost, která kostel přestavěla a na 99 let ji pronajala galerii Johanna Königa pro začínající umělce. Neboť byl kostel v roce 2008 prohlášen za architektonickou památku, musely být všechny novodobé zásahy velmi šetrné. Brandlhuber hlavní loď přepatroval tenkou železobetonovou deskou spočívající na dvaceti subtilních sloupech. Mezi novou stropní deskou a původními stěnami kostela zůstala volná mezera, takže umělci pracující ve spodní části mohou být ve spojení s děním v horním výstavním sále o 350 m² (dlouhý 28 m, široký 12 m, vysoký 10 m).
Vstup do neziskové galerie je zdarma. Kromě výstavní činnosti se tu konají vzdělávací akce, sídlí malé nakladatelství a kavárna.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Brandlhuber+ Emde, Burlon