Sanatorium MUDr. V. Šilhana

Sanatorium MUDr. V. Šilhana
Autor: Jan Víšek
Adresa: Veveří 127, Žabovřesky, Brno, Česká republika
Investor:MUDr. Václav Šilhan
Projekt:1929
Realizace:1933 (1935 - 2. etapa)


Jedna z Víškových nejvýznamnějších prací. Počátek autorova přechodu od asketického purismu k vědeckému funkcionalismu.
Porodnicko-gynekologické sanatorium pro MUDr. Václava Šilhana bylo realizováno ve dvou fázích. První spočívala ve vlastním sanatoriu, které bylo v roce 1935 rozšířeno o další provozy a Šilhanův byt.
Podobně jako u jných Víškových staveb lze i zde pozorovat vliv A. Loose, především v mramorem obložené hale a dvouúrovňovém prostoru společenského sálu s klavírem a vstupem do terasovité zahrady.
Puristická strohost průčelí je narušována velkým schodišťovým oknem probíhajícím přes všechna čtyři podlaží, velkým oknem porodního sálu a keramickým obkladem parteru přistavěné části.

Pro svého nejvýznamějšího stavebníka Víšek navrhl na přelomu 30. a 40. let v okolí Ivančic několik letních domů a zdařilou přestavbu statku z 15. století.


Budova je léčebným ústavem porodnicko-gynaekologickým, v němž pobyt pacientek je průměrně 10 dnů. Řadové staveniště v ulici Veveří má uliční stranu obrácenu na sever. Do uličního traktu je položeno schodiště s lůžkovým výtahem, operační sály a vedlejší místnosti. V zahradním traktě obráceném na jih jsou pokoje pacientek. V souterrainu je ústavní kuchyň, centrální topení, byt domovníka a sklepy; v přízemí místnosti ambulanční s roetgenem a fysikální therapií; v  I. patře byt lékařů; v 2. patře aseptický operační sál se sálem rodiček a porodnickým oddělením o 4 pokojích s příslušenstvím; v 3. patře septické oddělení s operačním sálem a 7 pokojů; v půdním patře jsou pokoje personálu, prádelna a sušárna s  příslušenstvím.
Při vypracování projektu bylo přihlíženo k možnosti snadné adaptace a sledovány byly úsporné tendence, aby ústav mohl býti skutečně lidovým. Budova je cihelná stavba s použitím betonu pro konstruktivní části. Stavební náklad 1 m3 obestavěného prostoru bez v nitřního volného zařízení obnáší 200 Kč. Stavbu provedla fa Ing. Dr. K. Hruban a !ng. A. Macík.
Jan Víšek, autorská zpráva

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Víšek