Husův sbor církve československé

Husův sbor církve československé
Autor: Jan Víšek
Adresa: Botanická 1, Brno, Česká republika
Projekt:1927
Realizace:březen 1929-28. 9. 1929
Obestavěný prostor:10000 m3


Pravděpodobně nejznámější Víškovo meziválečné dílo. První moderní sakrální stavba v Československu.
I přes vítězství v soutěži (druhé místo získal B. Fuchs) musel autor radikální formu obhajovat dva roky.
Čistě puristická stavba s výraznými holandskými a francouzskými vlivy. Víšek zde využil nepříjemně svažitý terén, díky kterému je objekt umístěn podélně vůči ulici a sborová síň je přístupná z vyvýšené nástupní terasy. V přízemí se nachází přednáškový sál, přístupný přímo z ulice. Jasné a logické členění vnitřního prostoru se na vnějším vzhledu projevuje v asymetrické bílé kubusové kompozici, akcentované štíhlou věží (ta se na soutěžních návrzích nevyskytuje).
Stavba si tehdy vyžádala 1 570 000 Kč.


0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Víšek