Rozšíření hřbitova San Michele

Rozšíření hřbitova San Michele
Adresa: Isola di San Michele, Benátky, Itálie
Investor:Comune di Venezia
Soutěž:1998
Realizace:1998-2013
Zastavěná plocha:1890 m2
Plocha pozemku:16000 m2


Hřbitov San Michele, hlavní benátský hřbitov, leží na ostrově mezi Benátkami a Muranem. Projekt řeší rozvoj a rozšíření ostrova. Historické místo, zahrnující kostel a klášter z 15. století, bylo po více než 400 let kontinuálně rozvíjeno, nedávno však dospělo do stádia, kdy vnější romantický obraz byl v kontrastu s jeho neuspokojivou situací uvnitř. Nový návrh si uvědomuje tuto zřejmou nevyváženost a usiluje o obnovu některých původních hmatatelných kvalit hřbitova.
V první etapě, v současné době ve výstavbě, je stávající pohřebiště dokomponováno řadou nových nádvoří a kaplí. Na rozdíl od stávající řady náhrobků navrhované schéma nabízí nové uspořádání budov, zdí, náhrobků a krajiny. Spíše než rozmístění nových prvků lineárním způsobem s pravidelností inklinující k tomu stát se rigidním opakujícím se řazením zdí a hrobů je navrhovaná struktura uspořádána do skupin vytvářejících pocit vetší hustoty.
První nádvoří první fáze rozšíření hřbitova bylo navrženo jako vzorové a dokončeno a otevřeno veřejnosti v září 2007 . Tento dvůr nese název “nádvoří čtyř evangelistů“. Tvoří jej čtveřice menších vnitřních dvorů o různých velikostech, které však mají společný charakter – čedičem obložené stěny a vydlážděné podlahy s intarziemi ze čtyř evangelií a sloupovou kolonádou z černého pohledového betonu.
Druhou etapou bude vybudování nového ostrova běžícího podél stávajícího hřbitova, který však bude oddělen kanálem (pozn.red. - 2.fáze o rozloze 500000m² bude dokončena až v roce 2013). Na novém ostrově budou převažovat hroby, které budou koncipovány jako jednoduché sochařsky ztvárněné bloky plující společně se soustavou zahrad na vodní hladině. Na rozdíl od zbytku San Michele postaveného vysoko nad vodní hladinou a obklopeného zdí tento nový ostrov usiluje o vytvoření daleko otevřenějšího a přístupnějšího památníku poskytujícího větší cit pro místo a kontext v prostředí Benátek a laguny.
David Chipperfield Architects
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nevim proc,
A.J.K.
06.07.09 02:12
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od David Chipperfield