Rodinný dům v Karlíku

Rodinný dům v Karlíku
Projekt:2002
Realizace:2003-06
Užitná plocha:162 m2
Zastavěná plocha:97 m2
Obestavěná plocha:712 m3


Karlík. Malá obec nedaleko Prahy, usazená na úpatí zalesněného kopce. Malý, skromný dům - "kvádřík" situovaný na okraji zástavby, na okraji pole.
Přáním investora bylo vytvořit individuální bydlení pro mladou rodinu. Na nevelikém pozemku vytvořit v zásadě obyčejný dům, který bude investičně i provozně úsporný a pro realizaci technologicky nenáročný.
Navržený dům je zformován do kvádru o poměru stran 15/6,5/6,5 m. Je dvoupodlažní, na půdorysu obdélníku, s plochou střechou a nepodsklepený. Hmota je měkčena ustupováním a vystupováním ploch, případně změnou jejich struktury (bosáž). Severní stěna je uzavřená, jižní otevřená slunci a zahradě. Zcela samostatně, v rohu pozemku je situována garáž. Kolmo na ní pak podsklepená dřevostavba, která slouží jako přidané zázemí domu, sklad a malá dílna. Tyto tři objemy vytváří v zadní části pozemku jakýsi "dvorek", který je určitou měrou pokračováním obytného prostoru v podélné ose..
Přízemí je v  podstatě jeden kontinuální prostor členěný pouze nízkou příčkou (jídelní část) a stěnou s  tělesem krbu, umístěným v těžišti obytné části. V rámci "volného" půdorysu přízemí je jedinou uzavřenou částí zádveří s toaletou, které sousedí s kuchyní. Ta je v podélné ose domu spojena s jídelnou (východní část půdorysu) a hlavní obytným prostorem v závěru (západní část)). Slunce do domu vstupuje ráno a postupem dne vstupuje do domu většími a většími otvory. Umístěním schodiště v závěru dispozice při západní stěně je podtržena obytná funkce celého přízemí. Jinak má přízemí dvě výškové úrovně o rozdílu 2 stupňů, které reagují na mírný sklon parcely. Jednoznačný vztah k zahradě a k jihu je vyjádřen prosklenými plochami.
Jednoramenné schodiště v závěru přízemí ústí ve 2.np do chodby. Pohyb je veden napříč domem a proti oknu. Nejdříve proti obloze, posléze se objevuje stráň lesa na protější stráně. Chodba není nic víc než komunikační prostor. Míjí pokoje na pravé straně. Přes jejich dveře je prosvětlena chodba. V závěru chodby je při východní straně situováno WC s kotlem a koupelna. Z vany je vidět věž kostelíka.
17 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nechapu...
M.
08.02.07 01:31
přístup do patra
p. Blažek
12.02.07 02:30
příliš manýrismu?
viktor smolski
18.02.07 11:14
...
viktor smolski
18.02.07 11:38
uf uf ty komentáře
david
20.02.07 01:32
zobrazit všechny komentáře