Rodinný dům Praha 10

Rodinný dům Praha 10
foto: Pavel Nasadil
Novostavba se nachází v kolonii dělnických rodinných domků na pražském Bohdalci a nahrazuje původní dělnický domek z 20. let 20. století, který byl ve špatném statickém a technickém stavu. Dům respektuje měřítko okolní zástavby a kopíruje půdorysnou stopu stávajícího objektu, zastavěnost zůstává 11,9%. Dům je solidní zděný kvádr s pultovou střechou svažující se po směru svahu zahrady. Důsledkem pultové střechy je zmenšení měřítka objektu v pohledu od SZ, tedy z pohledu pod kopcem Bohdalec.

Autoři si při návrhu stanovili několik konkrétních zásad:
1. Respektování půdorysné stopy původního objektu jako určení limitu, zachování směru vstupu do objektu, orientace a vztahu k zahradě. Snahou je zachování paměti místa a navázání na původní urbanistickou strukturu starého Bohdalce.
2. Podobně jako původní stavební záměr podnikatele Melzera postavit dostupné bydlení před 90 lety, je konceptem nového domu především prostorová hospodárnost a ekonomická dostupnost vynaložené investice, hospodárná dispozice podmíněná především vhodným umístěním vertikální komunikace v rámci půdorysu.
3. Koncept levitace domu v zahradě - zachování typického pražského vertikálního odstupu od zahrady. Potlačení modernistického bezbariérového konceptu spojení interiéru s exteriérem.
4. Úvaha nad měřítkem bohdaleckých domů - strukturování hlavní hmoty objektu měřítkotvornými prvky - závětří, schodiště, komín - formou současných výrazových prostředků.
FAM architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FAM Architekti