Rodinný dům, Černošice

Rodinný dům, Černošice
Inspirativní pozemek vysoko nad řekou Berounkou v Černošicích. Vyvýšená poloha nad srázem orientovaným k jihu, s nádhernými výhledy na řeku a na Prahu v dálce. Jedná se o krajní pozemek v jinak souvislé zástavbě rodinnými domy.

Vstup je možný buď z ulice vedené podél západní fasády, nebo souběžné ulice z východu. Dům je proto na pozemek umístěn tak, aby umožňoval průjezd a vstup z obou stran. Od obou sjezdů se ulice dále zařezávají pod terén a jižní cíp pozemku je nad nimi vyvýšen až o 5,5 m.

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům, v duchu Bauhausu. Investor žil několik let v Tel Avivu, kde si k tomuto stylu získal vztah. Inspirací se tak stal nejen duch samotného pozemku a charakter okolní zástavby, ale také architektura 30. let a terasy zaoceánských parníků.

Vstup do domu pod přesahem patra je kontrolován rohovým oknem z kuchyně. Mezi ním a garáží je venkovní průchod na terasu. Ze zádveří se šatnou je vstup do centrální chodby, propojené přes obě patra malou galerií pod střešním světlíkem. V přízemí se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a pokoj pro hosta s vlastní koupelnou. Obývací část je v rámci celého obytného prostoru o 0,5 m utopena pod podlahu přízemí, aby nabízela intimnější atmosféru a posezení na parapetech oken.
V patře jsou dva dětské pokoje se společnou hernou na galerii a oddělená rodičovská část s vlastní ložnicí, koupelnou, šatnou a pracovnou.

Územní regulace a především okolní zástavba předznamenala patrové řešení domu. Každá z obytných místností má proto přímý vstup do zahrady přes terasu, nebo po venkovním ochozu, který ještě více umocňuje soukromé výhledy do krajiny. Společná část horní terasy je u venkovního schodiště ukončena vlajkovým stožárem.

Základní hmotové řešení domu vychází ze striktního oddělení vytápěných a nevytápěných místností. Vytápěná část je pak soustředěna do kompaktního tvaru patrového objektu, orientovaného obytnými místnostmi k jihu a k výhledu. Podařilo se tak, i bez kontaktního zateplení, navrhnout dům s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AIR