2007–2008 Faculty of Engineering, Lund University LTH, Sweeden
2002–2009 Magisterské a bakalářské studium, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus, ČVUT v Praze
1998–2002 Obor Stavitelství, pozemní stavitelství, SPŠ stavební Hradec Králové

Realizace a projekty