2008–2015 Doktorské studium, Katedra architektury, obor architektura a stavitelství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2011–2012 Certifikovaný projektant pasivních domů, Passivhaus Institut Darmstadt
2002–2007 Magisterské a bakalářské studium, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus, ČVUT v Praze
1998–2002 Obor Stavitelství, pozemní stavitelství, SPŠ stavební Hradec Králové

Realizace a projekty