Rezidence Ardmore

Rezidence Ardmore
Spolupráce:Wouter de Jonge, Holger Hoffmann, Imola Berczi, Christian Bergmann, Aurelie Hsiao, Juergen Heinzel, Derrick Diporedjo, Nanang Santoso, Joerg Petri, Kristin Sandner, Katrin Zauner, Arne Nielsen
Adresa: 7 Ardmore Park, Singapur
Investor:Pontiac Land Group
Realizace:2006 - 2013
Plocha pozemku:5625 m2


Rezidence Ardmore se v Singapuru nachází na exponované adrese poblíž luxusní obchodní čtvrti Orchard Road. Těží jednak z otevřených výhledů na panorama města, jednak z rozlehlých zelených ploch, jež leží v její těsné blízkosti směrem na západ a východ.

Obytná krajina — Prvotní ideou byla u návrhu této 36-patrové obytné věže (o ploše celkem 17.178 m²) mnohovrstevnatá architektonická odpověď na přirozenou městskou krajinu neodmyslitelně spjatou se “zahradním městem” Singapur. Tento krajinný koncept je do návrhu zapojen čtyřmi způsoby: řešením fasády, jež díky své textuře vytváří různorodé organické struktury a vzory; otevřenými výhledy na město, jež jsou umožněny díky velkým proskleným plochám – okny typu “bay windows” a balkony s dvojitou výškou; konceptem interiérové “obytné krajiny” užitým u dispozic dvou typů bytů; stejně jako využitím průhledů a průstupnosti zahrad na úrovni přízemí, jež jsou vybudovány díky vynesení konstrukce na podpory.

Strukturovaná fasáda — Fasáda je odvozena z motivů mikro-designu, jež provazují konstrukční prvky – jako jsou okna “bay windows” či balkony – do plynulé linie. Vzor fasády se opakuje každá čtyři patra budovy. Zaoblená skla vytvářejí nároží bez sloupů, a vizuálně tak propojují vnitřní prostor s venkovními balkony. Proplétající se linie a povrchy se vinou kolem bytů, souvisle do sebe pojímají slunolamy a zároveň zajišťují skutečnost, že kvalita vnitřních prostor, stejně jako dojem z exteriéru stavby vytvářejí dohromady jednotný celek. Když se na stavbu díváte z dálky, z různých úhlů pohledu, zdá se, že do sebe pojala různorodé tvary a křivky, zatímco pokud budovu obcházíte z blízka, navozuje díky rozličným otvorům v betonových panelech fasády dojmem organické mutace a proměny.

Vnitřní-venkovní krajina — Byty v rezidenci Ardmore představují ideu “obytné krajiny”: prostory jsou nově definovány a rozšířeny do konceptu obytné krajiny, jež obyvatelům nabízí možnosti mnohoúčelového využití. Zážitek bydlení “uvnitř-venku” je zprostředkován díky velkoplošným okenním otvorům a balkonům s dvojitou výškou, užitým ve všech bytech. Takové řešení nabízí pestrou škálu výhledů na Singapur, zatímco rozlehlé vertikální balkony navíc kompenzují horizontalitu vnitřích prostor, plnících soukromější roli. Spolu s prostory teras, jež jsou zapojeny do každodenního scénáře života uvnitř, podporuje koncept obytné krajiny propojenost vnitřních a venkovních prostor. Okna typu “bay windows”, jež jsou do fasády zakomponována, vytvářejí přirozené stínění skla, a minimalizují tak přístup horka; obyvatelům také poskytují vítanou příležitost k pěstování rostlin.
Řešení půdorysných dispozic 58 samostatných residenčních jednotek podporuje přístup denního světla a plně využívá panoramatických výhledů, čímž v bytech vytváří atmosféru prostornosti. Půdorysy jsou založeny na analýze modelů renesančních vil a na konceptu “čestného dvora”, tedy prostoru “mezi”, jenž skýtá vizuální vazby mezi různými částmi jednoho domu. V návrhu rezidence Ardmore je tento koncept uzpůsoben a převeden tak, aby umožnil pohledové propojení mezi jednotlivými částmi bytu. Uvedený koncept navíc posiluje soukromí ložnic a přináší do dispozice čtvrtý rozměr – obě křídla totiž mohou fungovat odděleně, sloužit odlišným potřebám a “žít” během dne v odlišných časech.

Plynoucí krajina — První rezidenční patro je umístěno na osmém podlaží. V patě věže je použit systém otevřené konstrukce – podpor, jež umožňují naprostou propojenost a transparentnost krajinné scenérie v úrovni přízemí; stejně jako současně určují rozložení společně užívaných prostor a zařízení. Stavební regulace specifikuje v Singapuru v případě výškových staveb jak výšku budovy tak plochu parcely. Výhledy jsou proto pro obyvatele také zásadní. Návrh uvolněného parteru tak zohledňuje dané parametry, plně využívá potenciálu, jenž nabízejí k optimalizaci konceptu a zároveň pro obyvatele vytváří plně integrovanou krajinu k bydlení i dpočinku.

Místní architekt: Architects A61, Singapore
Konstrukce: Webstructures, Singapore
Technika budovy: J Roger Preston, Singapore
Fasáda: Ove Arup, Singapore
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od UNStudio