Rekonstrukce Zastupitelského úřadu České republiky v Brasílii

Rekonstrukce Zastupitelského úřadu České  republiky v Brasílii
Autoři rekonstrukce:Magdalena Hlaváčková, Petr Hlaváček, Ondřej Korčák
Adresa: Via L 3/Sul, Q.805, Lote 21, Brasilia, Brazílie
Investor:Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Realizace:1965-74; 2008-10
Užitná plocha:1454 m2
Zastavěná plocha:1714 m2
Obestavěný prostor:8978 m3


Ze tří objektů Československého zastupitelského úřadu vybudovaného v letech 1965-1974 zůstal České republice po rozpadu Československa objekt původně určený k bydlení zaměstnanců. Špatný technický stav budovy a nevyhovující dispoziční uspořádání vedlo v roce 2002 investora k záměru budovu zrekonstruovat a rozšířit. Severní část hlavního obytného objektu byla přestavěna pro účely administrativy, jižní část byla ponechána obytné funkci. Nově jsme u původně zadního vjezdu na pozemek navrhli tzv. vstupní objekt s pracovištěm konzulárního oddělení, čímž se původní orientace stavby převrátila. Původní tenisové hřiště bylo přemístěno z nynějšího předprostoru ambasády do zadní - rekreační - části parcely ke zrekonstruovanému bazénu.
Naším záměrem při práci na rekonstrukci bylo (přes částečnou změnu využití) stavbě navrátit jejího velkorysého a optimistického ducha. Dispoziční změny byly navrhovány s maximální opatrností, nahrazované materiály (z původní stavby zbyl jen železobetonový skelet) byly pečlivě porovnávány s původními. Nově vybudovaný vstupní objekt – jednoduchá nízká stavba se soudobým výrazem - je osazena nízko za ohradní zdí, aby nechala vyznít původnímu pregnantnímu prostorovému konceptu. Zvláštní pozornost jsme věnovali barevnému řešení. Ustoupené části průčelí na hlavní budově byly dle původní černobílé fotodokumentace natřeny tmavým nátěrem. Později byly odhaleny zbytky tmavě šedé, červené nebo i žluté. Nově zvolené tmavě modré řešení se nám nicméně v tamních světelných podmínkách a daném urbanistickém kontextu jevilo jako vhodnější.
M. Hlaváčková
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Karel Filsak st., Karel Bubeníček, Jan Šrámek, Jiří Louda