Rekonstrukce pobočky České spořitelny v Písku

Rekonstrukce pobočky České spořitelny v Písku
Adresa: Alšovo náměstí 178, Písek, Česká republika
Projekt:2007
Realizace:2007-08
Užitná plocha:2215 m2
Zastavěná plocha:724 m2
Obestavěný prostor:578 m3


Urbanistické, architektonické
a stavebně technické řešení stavby

Objekt České spořitelny leží v centru města Písku uprostřed památkové zóny, byl postaven koncem 80.let minulého století. Původní nosné konstrukce byly ve vyhovujícím stavu, v nevyhovujícím stavu byl plášť budovy včetně výplní otvorů, které nesplňovaly současné tepelně technické požadavky. Komplikované napojení stávajících kovových fasádních tvarovek na ostatní konstrukce vykazovaly poruchy způsobené tepelnými mosty. Objekt zůstal v původním půdorysném i prostorovém rozsahu. Nově byl navržen plášť budovy do Alšova nám. a Jungmannovy ulice. Nová fasáda přiznává původní nečleněnou hmotu budovy a snaží se ji plasticky modelovat. Čerpá ve svém tvarosloví z odkazů českého kubismu a racionalismu. Nové řešení zásadně přemístilo hlavní vstup z rohu objektu na průčelí z Alšova náměstí. Budova tím získala na vážnosti a vřadila se lépe do urbanistického kontextu. Vedlejší vstup je upraven tak, aby zde byl umožněn bezbariérový přístup a vznikl zde nový vstup do bezpečnostní zóny s druhým bankomatem a nočním trezorem. Většími změnami vnitřního uspořádání prošlo 2.NP, kde z části jednotlivých kanceláří vznikla bankovní hala. Schodiště v severní části objektu je prodlouženo z 2.NP do 3.NP. Bankovní haly v 1.NP a 2.NP jsou propojeny novým trojramenným schodištěm. Hlavní vstup do budovy v 1.NP z Alšova nám. je řešen jako bezbariérový. Vertikální doprava uvnitř budovy je zajištěna výtahem.

Konstrukce
Do Alšova náměstí a Jungmannovy ulice je navržena plasticky prolamovaná fasáda tl.100 - 300 mm vytvořená z kontaktního zateplovacího systému Dektherm s tepelnou izolací z polystyrenu kotveného na stávající obvodové zdivo. Stávající prvky ocelových říms jsou zakryty OSB deskami kotvenými na přivařené ocelové úhelníky. Sokl je zateplen extrudovaným polystyrenem a obložen teracovými prvky dle výkresu detailu soklu.
FACT
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
interier vs. exterier
Matúš Nedecký
23.12.08 03:39
barva
Ludvík Křenek
24.12.08 02:29
barva
Martin Laho
16.02.11 06:19
Barva pisku zvenku myslim ze sedi.
takyarchitekt
17.02.11 10:45
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od FACT v.o.s.