Lávka Rohanské nábřeží

Lávka Rohanské nábřeží
Autor: FACT v.o.s.
Adresa: Rohanské nábřeží, Karlín, Praha, Česká republika
Projekt:2001
Náklady:16 000 000 CZK
Realizace:2002


Stavba pěší lávky doplňuje urbanistický koncept administrativně obchodního centra River City Prague o komunikační a zároveň výtvarně architektonický prvek, který se stává jakousi vstupní branou do nového území. Vytváří výrazný signál, který poutá pozornost při příchodu z karlínské strany i při průjezdu Rohanským nábřežím.
Samotná lávka je oblouk, který je prostorově zakřivený v horizontální i vertikální rovině. Tím se stává především při pohledu z Karlína tvarově zajímavější a neobvyklejší. Tvarovou anomálii zdůrazňuje i kontrast mezi hladkou křivkou spodní hrany oblouku a stupňovitou svrchní stranou oblouku, která sleduje tvar schodiště a mostovky. Ostrost tohoto kontrastu je zmírněna předsazeným zábradlím z tyčí z broušeného nerezu, které sledují původní křivku oblouku. Celá kompozice je doplněna barevnou souhrou třech materiálů - broušený nerez tyčí zábradlí a hran schodišťových stupňů, šedočerný mat ocelové konstrukce lávky a pískový odstín dlažby povrchu mostovky a schodišť.
Konstrukce - Lávka je ocelový částečně vetknutý oblouk o jednom poli a rozpětí 49,5m. Příčný průřez lávky je komorový s podélnými a příčnými výztuhami. Světlá šířka lávky mezi zábradlím je 3000 mm. Konstrukce je nadimenzována tak, aby byl možný její průlez a případná revize a údržba vnitřních svarů. Lávka je založena na severní straně opřením do stávajícího objektu podzemní komunikace pomocí železobetonové roznášecí desky a na severní straně je situována v lokalitě budoucí budovy garáží s jedním podzemním podlažím. Proto je základová deska umístěna s potřebnou nezbytnou rezervou pod úrovní podlahy. Je navržen pilotový základ vetknutý do skalního podloží s mírně šikmými velkoprůměrovými pilotami Ć 1,20 m v počtu 10 ks. Mostovku lávky tvoří železobetonová deska spřažená trny s ocelovou konstrukcí komorového nosníku. Schodiště jsou nabetonovány na železobetonovou desku na místě, celá mostovka je opatřena vyrovnávací stěrkou a finální pochozí vrstvou z kamenné mozaiky. Hrany stupňů jsou opatřeny ochrannými lištami z broušeného nerezu s vloženou protiskluznou vrstvou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FACT v.o.s.