Gymnázium Písek

dostavba tělovýchovných zařízení a učebních prostorů

Gymnázium Písek
Architektura
Stavba se nachází ve vnitrobloku stávající zástavby, v přímém sousedství sportovního areálu. Svými objemy reaguje na danou situaci - využívá terénního rozdílu k optickému zmenšení hmot, které vytváří ply- nulý přechod z mohutného objemu hlavní budovy do volného prostranství. Objekt je hmotově členěn na tři vzájemně propojené části s charakterem pavilonů. Tento charakter považují architekti za nosné téma úkolu a podřizují mu výtvarné i materiálové řešení. Výtvarný záměr představuje jasné a razantní definování stavebních objemů v otevřeném prostoru pomocí štítových zdí doplněné jemnou profilací všech ploch. Koncept přiznává jednoduchou formou funkci objektů a v detailu jemně modeluje měřítko. Materiály vyjadřují kontrast a napětí mezi přírodními a high-tech povrchy. Výsledkem je "koláž" struktur a povrchů podporující lehkost a jistou chaotičnost vnitroblokové zástavby.

Konstrukce
Tělocvičny mají železobetonovou monolitickou sloupovou konstrukci s krovem dřevěným, ze sponkovaných vazníků a střešní krytinou Lindab.
Obvodový plášť je sendvičový, exterierová vrstva je zčásti vyzděna z betonových bloků (štítové stěny) a zčásti oplechována plechem Lindab. Prosklené plochy jsou ze skleněných tvarovek Copilit.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FACT v.o.s.