Rekonstrukce bývalé školní budovy na obecní úřad

Rekonstrukce bývalé školní budovy na obecní úřad
Koncept
Budova bývalé základní školy je kromě kapličky na návsi jedinou historickou stavbou v obci, která ještě vykazovala několik původních historických prvků. Spousta z nich byla zničena, a to hlavně poté, co fungování základní školy bylo v sedmdesátých letech ukončeno, budova byla doplněna o přízemní přístavky a začala být využívána pro komerční provozy. Postupně chátrající budovu místní samospráva rozhodla zrekonstruovat a využívat jako sídlo obecního úřadu. Velkorysé prostory bývalých tříd a kanceláří umožnily využít budovu i pro další provozy pro obyvatele obce - místní knihovnu a tzv. rodinné centrum - multifunkční místnost, kde se začínají scházet rodiče s dětmi, konají se vernisáže, přednášky a v létě se zde plánuje provoz malé kavárny.

Urbanismus
Součástí návrhu byla úprava prostoru kolem budovy a vytvoření tak důstojného místa před budovou, stejně tak bylo myšleno i na zlepšení samotného přístupu k budově. Budova má tři původní samostatné vstupy, které byly zachovány - hlavní vstup poblíž kanceláří, druhý vstup je z nového parkoviště a je bezbariérový, třetí vstup je umístěný ze zadní části budovy, kde se nachází nové dětské hřiště. Touto stranou se budova z kopce "dívá" na celou obec, a jelikož je zde terén níž než úroveň podlahy, byl tento třetí vstup doplněný o terasu, která přímo navazuje na šatnu a rodinné centrum. 
Rekonstrukce stavby byla kompletní - od podřezání stavby a nutné statické zajištění přes nové instalace až po novou střechu.

Fasáda
Původní stav fasády domu byl ve velmi špatném stavu. Původní historické prvky na fasádě (bosáž, výrazné špalety kolem oken, podokapní římsa) z větší části chyběla, pouze římsa byla zachována, ale nad vstupem také kus chyběl. K původní stavbě základní školy byly ještě za provozu školy dostavěny dvě přízemní přístavby, které zůstaly ponechány a jsou využívány jako nezbytné technické zázemí stavby. Původní historická část stavby dostala novou fasádní omítku v bílé barvě, chybějící římsa byla doplněna. Nová krytina je stejná jako původní - keramická taška režná, snížené okapy jsou vráceny nad okapní římsu. Veškerá okna na domě jsou vyměněna, rámy jsou dřevěné, všechny tři vstupy do objektu jsou osazeny novými vstupními dveřmi. Stávající sokl je odstraněný a je nahrazený soklem kamenným z žulových desek. Obě přístavby mají nové opláštění z  mořeného smrkového obkladu.

Interiér
Dispozičně je stavba rozdělena na tři hlavní části - administrativa (kanceláře se zázemím), knihovna a tzv. rodinné centrum, což je multifunkční prostor pro potřeby obyvatel obce. Všechny tyto provozy i se zázemím jsou propojené hlavní chodbou přístupnou ze všech tří vstupů do budovy. Interiér stavby je pojednán jednoduše v základních materiálech a barvách. Výrazným prvkem je odhalené režné zdivo na chodbě a v kancelářích, v kanceláři starosty byla ponechána i omítka s původní malbou v několika vrstvách. Z kanceláře úřadu je přístupná kuchyňka, druhá kuchyňka se nachází poblíž rodinného centra. Z chodby je přístupné také veškeré zázemí - toalety, sklady a také přístup na půdu. Všechny vstupy do hlavních místností byly zvětšeny o fixní prosklené světlíky, a tak je chodba ve dne prosvětlená denním světlem. U vstupu do kanceláří úřadu je na chodbě umístěna velká tabule s informacemi pro občany, s lavicí a také s vitrínou s vykopávkami nalezenými v obci a okolí.  Knihovna s regály je doplněna a čtenářský koutek a koutek pro děti. Multifunkční místnost - rodinné centrum je navrženo tak, aby nábytek mohl být jednoduše seskládán podle potřeby do různých sestav nebo také uklizen, aby nepřekážel. Místnost je doplněna o lišty na zavěšení obrazů, ozvučení a možné propojením s projektorem. Podlahy jsou navrženy z odolného šedého vinylu, kanceláře mají podlahu krytou celoplošným kobercem.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
:)
Robert Sedlák
01.12.16 10:06
paráda!
Helena
01.12.16 10:53
Dobrý počin
Ivana
07.12.16 08:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ČernáArchitektura