Parter gymnázia v Kyjově

Parter gymnázia v Kyjově
Investor:Město Kyjov
Projekt:studie 2016; projekt 2017-18
Realizace:2018


Původní stav
Řešený prostor je uzavřený budovou školy, řekou Kyjovkou a hlavní ulicí – třídou Komenského, která nedaleko navazuje na hlavní kyjovské náměstí – Masarykovo náměstí. Budovy školy jsou historické stavby postavené v novorenesančním stylu, tehdejší parková úprava prostoru podtrhovala důležitost stavby. Ve 40. letech minulého století byl do prostoru poblíž ulice umístěn pomník Svobody. Další úpravy – kompletní zatravnění a výsadba jehličnatých stromů – nebyly vhodným řešením. Původní jehličnany byly přerostlé, prostor byl nepřehledný a nelákal k pobytu. Podél budov, které tvarem svého půdorysu tvoří písmeno "L" vedl chodník a široká asfaltová cesta, která navazovala na komunikaci třídy Komenského na jedné straně a obcházela budovu podél potoka a tvořila zadní příjezdovou cestu ke vstupu. Podél silnice třídy Komenského vede chodník pro pěší, který byl oddělený od zatravněného prostoru parteru školy neprostupným živým plotem.

Koncept
Základní myšlenkou návrhu bylo otevření celého prostoru a vytvoření příjemného místa, který láká k pobytu.
V první etapě byla zrušena asfaltová cesta s chodníkem kolem budov školy a byla nahrazena širokou bezpečnou cestou pro pěší ze žulových. Celý parter je rozdělený na dvě přibližně stejně velké a svým tvarem nepravidelné části. Jedna část je věnována především potřebám školního provozu – je zde navržený shromažďovací prostor se zpevněným povrchem, který může být využívaný při různých školních akcích – např. při zahájení školního roku, mohou zde být prezentována různá představení a pořádány společenské a kulturní akce. Směrem od budovy se plocha rozšiřuje a na konci je uzavřena vyvýšeným pódiem s dřevěnou palubou, plocha je z části krytá stínícími plachtami. Pódium má také nepravidelný lichoběžníkový tvar a jeho záda tvoří tzv. promenáda. Jde o široký chodník, který spojuje nejkratší cestou hlavní ulici a zadní cestu kolem školy a dál na náměstí podél potoka. Promenáda je lemovaná samostatnými masívními dřevěnými rámy a v budoucnu by měla být doplněna o informační a výstavní panely, kde se veřejnost bude moct dozvědět aktuální informace o dění ve škole.
Druhá část prostoru, která přímo navazuje na chodník na hlavní ulici, dostala parkovou úpravu. Středová část je ohraničena nově vysazenými listnatými stromy, které budou v budoucnu poskytovat příjemné stínění, ale přitom nezakryjí pohled přes celé prostranství. Srdcem je pak jednoduchá fontána – samostatné trysky v úrovni dlažby. Celý parter je doplněný o veřejný mobiliář a nové veřejné osvětlení, které nasvětluje jak shromažďovací prostor před vstupem do budovy, tak celou promenádu a pobytovou část s lavicemi a fontánou.
Zpevněné plochy jsou doplněny o zeleň – pobytové trávníky a trvalkové záhony.
Prostor před gymnáziem už prošel několika zatěžkávacími zkouškami v podobě větších kulturních akcí a i přes občasné prvotní negativní ohlasy kvůli kácení starých smrků, se z prostoru stalo oblíbené místo k pobytu, pořádají se zde koncerty, folklórní vystoupení, využívají ho studenti, dokonce byl kvůli tomu změněn školní řád a studenti můžou chodit o přestávkách na svačinu ven.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ČernáArchitektura