Rekonstrukce a přístavba terasy domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce a přístavba terasy domu s pečovatelskou službou
Adresa: Gajdošova 39 A, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika
Investor:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Realizace:2007


Výtvarná spolupráce: M. A. Marek Pražák
Spoluautor zahrady: Ing. Petr Ondruška

Stavba získala tato ocenění:
Čestné uznání Fasáda Moravskoslezského kraje 2007 v kategorii „C“ Bytové domy
Čestné uznání Statutárního města Ostravy v soutěži o titul DŮM ROKU 2007

Zadání

Dům s pečovatelskou službou poskytuje základní standardní služby pro seniory, zdaleka však neodpovídá moderním požadavkům na radostné a aktivní stáří. Cílem je přebudovat stávající komplex na moderní zařízení, které bude ve všech ohledech naplňovat požadavky seniorů, kteří v tomto zařízení bydlí.

Výchozí stav

Areál DPS je v současnosti tvořen komplexem tří budov: dva ubytovací pětipodlažní bloky jsou spojovacími krčky propojeny se vstupní dvoupodlažní budovou technického zázemí a služeb. Objekty jsou z cihelného zdiva, obvodový plášť z cihel CDm tl. 375, stropy tvoří ŽB panely.
Vnitřní dispozice a ještě více celková atmosféra prostředí je dána dobou vzniku stavby a nese otisk tehdejší doby: Dlouhé úzké tmavé chodby bez výzdoby a energie. Povrchy opotřebované morálně i fyzicky. Stísněné koupelny. Nevyužitá, mírně zanedbaná zahrada. Smutná fasáda objektu. Prostředí nemotivující k aktivitě. Celková atmosféra je ústavní, evokuje pasivitu a odevzdanost, nikoliv aktivní přístup k životu.
V objektu panuje – řečeno s nadsázkou – šero a stín. Šero v domě – stín v mysli!

Koncepce návrhu

Dům s pečovatelskou službou ve správě obce nemůže být rovnocenným partnerem „penzionům pro seniory“, vždyť již svým určením je orientován na klienty, vyžadující větší či menší míru péče, pomoci a podpory včetně péče zdravotní a pečovatelské. Jsme však přesvědčeni, že obyvatele DPS mohou trávit svůj čas v prostředí, které vytváří podmínky pro důstojný, plnohodnotný a aktivní život.
Vždyť primárně nejde o luxus, nýbrž o změnu charakteru místa, o změnu jeho ducha. Chceme proto proměnit „ústavní“ charakter DPS a pomoci vytvořit obytný dům pro seniory, kde jim kromě kvalitního bydlení budou poskytovány určité sociální služby.
Navrhujeme vzkřísit světlo ve všech jeho významech a vycházet z těchto principů:
 • Světlo do objektu (interiéry)
 • Světlo na objektu (exteriéry, fasády)
 • Živé rostliny a zeleň jako součást „terapie“
 • Zahrada jako rozhovor a prostor pro myšlenky
 • Aktivní stáří = zdravé stáří
 • Světlo v domě – světlo v mysli!

Architektonické řešení

Interiéry obytné části Dlouhé úzké tmavé chodby bez výzdoby a energie navrhujeme prosvětlit především denním světlem.
V komplexu se nachází 52 bytů 1+1, 49 bytů 2+1 a 4 pokoje s pohotovostními lůžky. Navrhujeme úpravy dispozic u koupelen a kuchyní. U dvojpokojových bytů návrh umožňuje řešení kuchyně ve 2 variantách. V každém bytě vznikne „minizahrádka“: nové okno je po zateplení fasády posunuto k venkovnímu líci obvodové stěny, čímž vzniká hluboký parapet tvořící minizahrádku. V interieru je tak vytvářen prostor pro živé rostliny.

Exteriéry, fasády

Navrhujeme světlou barevnou kompozici fasád.
Použití 5 symbolických barev:
 • Zelená - země
 • Červená - oheň
 • Modrá - voda
 • Žlutá – vzduch
 • Bílá podkladová – prostor
U schodiště na jednotlivých hospodářských lodgiích odebíráme vodorovné části zdiva. Pro optické zastínění zde navrhujeme sluneční žaluzie nastavené do polohy propouštějící maximum světla a bránící pohledu z parteru.

Zahradní terasa s květinami

Navrhujeme vytvořit odpočinkovou plochu – velkou květinovou terasu, umístěnou na místě s ideálním prosluněním a výhledem.
Boční stěny terasy jsou navrženy jako plošné stavební konstrukce s kruhovou perforací, která celou konstrukci odlehčuje a denním světlem prosvětluje. Ve volné obdélníkové dispozici terasy jsou umístěny ocelové sloupy vynášející vodorovné konstrukce terasy, tzn. podlahovou a stropní desku, ve které jsou rovněž otvory pro vstup denního osvětlení. Květinová terasa je navržena jako otevřený tubus, zvednutý přibližně 1 m nad terén.
Terasa výškově navazuje na úroveň vstupního podlaží. Elegantní čistá forma se jakoby vznáší nad zahradou. Intenzivní zážitek z hry světel a stínů, rytmického střídání barevných sloupů a vůně zahrady včetně soliterních rostlin na úrovni terasy (arkády). Vzniká tak částečně krytý prostor na čerstvém vzduchu s výhledem do zahrady. Díky zasklení kruhových otvorů ve stropní desce je prostor využitelný za každého počasí.
Arkádou je možné po schodišti sejít na procházku do zahrady. Součástí je také rampa, zpřístupňující prostor osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstupní prostor bude opticky propojen se zahradou.

Zahrada

Zahrada o výměře 1600 m² je značně zpustlá a zarostlá stromy a keři. Větší část dřevin tvoří vzrůstné stromy (lípa, javor, bříza, smrk), které nyní dosahují přibližně 12 – 15 m výšky. Keřové patro je přerostlé (tvoří jej především pustoryl a pámelník), trávníky jsou zvlněné a trpí nedostatkem světla. Cílem je vytvořit příjemný a zajímavý, avšak současně přehledný prostor pro celoroční pobyt. Z tohoto důvodu je zahrada komponovaná především jako plastický obraz pro pohledy z oken a terasy, a poskytuje současně zajímavé pohledy a detaily i uvnitř zahrady.

Základní kompoziční zásady zahradních úprav :
 • Zahrada jako rozhovor a prostor pro myšlenky
 • Cesta jako architektonický partner trávníku i jako stavební detail
 • Trávník jako pokračování podlahy a koberce v interiéru
 • Rostliny jako architektonický detail a kompoziční akcent
 • Zahradní lavice jako architektonický objekt a jako místo k pozorování a tichu
Cesty tvoří základní kompoziční síť a současně umožňují bezpečný a logický pohyb po celé ploše. Jsou použity nejjednodušší tvary obdélník a kruh, které se vzájemně protínají. Tím je podpořena myšlenka klidné pomalé chůze „kolem“ zahrady a současně i možnost nejkratšího přímého spojení.
Obdélník má vrcholy v místech nejsoustředěnějšího zájmu (nástupní schodiště do zahrady, nástupní prostor u rampy). Protilehlé vrcholy tvoří kompoziční dominanty - zahradní lavice s výraznou rostlinnou solitérou (např. sloupovitý tis se zlatavým nádechem jehlic) a odpočivné místo s lavicemi a dlažbou a kamenným pítkem pro ptáky. Kruh vychází opět od nástupního schodiště, ale lemuje plochu trávníku a umožňuje obejít zahradu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATOS-6