Vila ve Staré Bělé

Vila ve Staré Bělé
Adresa: Chrobákova ulice, Stará Bělá, Ostrava, Česká republika
Realizace:2004-2008
Užitná plocha:327 m2
Zastavěná plocha:210 m2
Obestavěný prostor:1452 m3


Sadové úpravy: Ing. Lubomír Rychtar
Koncepce řešení

Na počátku bylo pole bez vzrostlé zeleně. Přemýšleli jsme, jak dům zakotvit k pozemku, který neměl žádnou historickou vrásku. Tak jsme si vrásku - křivku nově vymysleli a k ní přidali dům a zahradu.
Objekt vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka, jehož podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Podélná obvodová stěna obrácená k severu je mírně vypouklá. Křivka přechází do tvarování příjezdové cesty. V návrhu jsme křivku zdůraznili zastřiženým živým plotem, který se ale nerealizoval. Dynamickou křivku umocňuje napřímená linka vstupního chodníku, který je zastřešen stříškou zjemňující přechod z exterieru do interieru domu.

Dispoziční řešení
Obytná část v přízemí, která je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů bez oddělování dveřmi, je situována k jižní straně a je výrazně prosklená. Obývací prostor je spojen s terasou navazující na zahradu. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti v tomto podlaží chráněny zasunutím prosklení o 1000 mm za líc objektu.
Na severní straně domu jsou navrženy převážně hospodářské prostory a hlavní vstup, který navazuje na krytou přístupovou pergolu a příjezd do garáže. Horní patro tvoří klidovou zónu, zahrnující ložnice, koupelny a tělocvičnu.
Garáž je situována na západní straně objektu a navazuje na hospodářskou část, vjezd je krytý předsazenou betonovou konstrukcí, která slouží i jako kryté stání.

Konstrukční řešení
Nosné konstrukce stavby jsou tvořeny kombinovaným nosným železobetonovým skeletem, kde příčné nosné stěny v modulu 5,5 m jsou ve dvou řadách nahrazeny příčnými betonovými rámy, tj. betonovými sloupy a průvlaky. Vzhledem k průběžným okenním otvorům jsou nosné konstrukce fasádních zdí rovněž vytvářeny jako monilitický tyčový skelet. Obvodové zdivo PROTHERM 30 P+D je z venkovní strany zatepleno a opatřeno fasádním dřevěným obkladem.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
dispozice
A.J.K.
29.12.08 04:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATOS-6