Regulační plán Dobřichovice

Regulační plán Dobřichovice
Spolupráce:Kamila Samková, Lucie Cutáková
Doprava: Josef Filip
Městské inženýrství: Jitka Thomasová, Miroslav Procházka
Projekt:2014


V regulačním plánu pracujeme se třemi typy stavebních čar. U bloků, které vymezují náměstí, je navržena stavební čára uzavřená, mající význam především pro jasné definování prostoru. Souvislá zástavba umožňuje intenzivnější využití parteru. Stavební čára otevřená je navržena především v ulici Palackého a 5. května. Je přerušitelná, domy mezi sebou mohou mít odstupy. Má význam pro transformující se ulice, které se postupně zaplňují. Oproti tomu stavební čára volná je vhodná pro zástavbu rodinných domů dále od centra, kde klesají nároky na intenzitu využití veřejných prostranství.

Regulační plán nastavuje základní pravidla pro výstavbu zejména ve vztahu k veřejným prostranstvím. Regulace neznamená jen omezení, ale dává stavebníkům zároveň právo vystavět určitý objem stavby. Výhodou je, že stavebník má tato pravidla předem daná a nemusí s projektem stavby postupovat metodou "pokus - omyl".
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.