Přirozená architektura

Expozice České a Slovenské republiky na 12. bienále architektury v Benátkách

Přirozená architektura
Spoluautorky:Irena Fialová, Jana Tichá
Adresa: Giardini di Castello, Benátky, Itálie
Soutěž:2009
Realizace:29.8. - 21.11.2010


Na letošním Bienále architektury v Benátkách bude zastupovat Českou republiku výstavní projekt autorů Martina Rajniše, Jany Tiché a Ireny Fialové nazvaný NATURAL ARCHITECTURE (Přirozená architektura). Společný projekt architektonické kanceláře e-MRAK a nakladatelství Zlatý řez představuje originální pojetí architektury, přátelské k přírodě i lidem.
„Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu,“ říká architekt Martin Rajniš.
Přirozená architektura – tak pojmenoval Martin Rajniš svou vizi obratu architektonické kultury. Zkušenosti z pobytu ve třetím i čtvrtém světě mezi přírodními národy, které žijí téměř bez kontaktu s moderní průmyslovou civilizací, ho přivedly po více než třiceti letech pestré 
a úspěšné architektonické praxe k radikálnímu přehodnocení vztahu přírody a kultury 
v architektuře.
Přirozená architektura je originální koncept experimentálního stavění v souladu s přírodou, který architekt Martin Rajniš rozvíjí se svými spolupracovníky již přes deset let. Nabízí východisko ze současné krize naší civilizace znovunavázáním vztahu k přirozenému světu.
Navrhování a stavění Přirozené architektury je kolektivní proces, který obnovuje sociální roli architektury a stavitelství jako týmové práce i rituálu. Přirozená architektura jde přímou cestou od návrhu k realizaci, neztrácí vztah k fyzické realitě. Výstava proto není navržena jako muzejní expozice, ale jako autentické prostředí. Nereprodukuje fotografie a plány, nepopisuje, nevysvětluje. Návštěvník získává informace přímou emocionální zkušeností.
Prototyp Přirozené architektury v reálném měřítku a velké modely realizovaných projektů 1:5 se spolu s diváky odrážejí v zrcadlové stěně; promítaný film uvádí diváky přímo do procesu stavění. Celý pavilon je provoněný vůní dřeva. Kdo chce, může si postavit vlastní věž nebo dům z odřezků dřeva v „dětské dílně“. Dotazy návštěvníků zodpoví na místě kustodi - studenti architektury z českých vysokých škol. Přímo v pavilonu je rovněž připravená k prodeji nabídka knih o Martinu Rajnišovi a Přirozené architektuře, filmů na DVD, triček a dalších upomínkových předmětů.
Autorem loga expozice NATURAL ARCHITECTURE a veškerých doprovodných tiskovin, dárkových předmětů a knižních publikací je grafický designér Tomáš Machek (Side2). Jeho účast na projektu je logickým pokračováním dlouholeté úspěšné spolupráce s trojicí autorů české expozice. Grafický koncept tvoří samostatnou vrstvu projektu, osobitou interpretaci tématu Přirozené architektury. Je tváří expozice, obrácenou k publiku i mimo fyzický prostor Bienále.
Modely staveb, které budou v Benátkách k vidění, vznikaly na jaře letošního roku v dílně, zařízené pro tento účel ve staré továrně nedaleko Liberce. Jsou dílem týmu mladých architektů a studentů architektury, kteří pracovali pod vedením architekta Jana Macha (mjölk).Přirozená architektura: Manifest

01 Diverzita
- Diverzita systému je o udržení příjemné podobnosti a rozdílnosti jednotlivostí. Pokud každá věc není originálem, něco nám chybí. Opakem diverzity je monokultura.

02 Entropie
- Entropie popisuje míru organizace a chaosu systému. Když se chaos zcela vytratí, věc přestaneme chápat jako přirozenou a je nám cizí.

03 Rozhraní
- Nejúžasnější věci v přírodě se dějí na rozhraní. Třeba rozhraní lesa a louky, louky a rybníka. Podobné rozhraní by měly mít i naše domy a města. Pokud nevyužijeme rozhraní, děláme chybu.

04 Symbióza
- Miliardy let žijí organizmy v symbióze. Musíme dosáhnout toho, aby se naše stavby a přírodní systémy staly symbionty, aby se navzájem pozitivně ovlivňovaly. Aby si začaly navzájem pomáhat, spolupůsobit, vyhovovat.

05 Inteligentní kůže
- Všechny organismy mají inteligentní kůži, vícevrstvý obal, který se neustále proměňuje a reaguje na měnící se okolí. Pokud naše domy mají být přirozené, musí si vytvořit podobný obal, který reaguje na změny uvnitř i venku.

06 Adaptabilita
- Plán, který nepočítá s tím, že už v okamžiku svého uskutečnění je nedokonalý a potřebuje se měnit, je špatný. Potřebujeme dělat věci přizpůsobivé, stavět stavby tak, aby se daly jednoduše proměňovat.

07 Svoboda
- Bez svobody stavění nemůže vzniknout dobrá architektura. Omezování svobody vždy vede k poškození systému. Tvrdé plánovací systémy umrtvují naše stavby i města.

08 Materiály
- Přírodní materiály – dřevo, kámen, sklo, voda, země, hlína - nám jsou bližší, než materiály více zpracovávané. Stárnou přirozeně, jako člověk, jako příroda, a přirozená architektura je na nich postavena.

09 Ekonomie a ekologie
- Neexistuje ekologický dům, který by neměl v pořádku ekonomii. V hloubce jakéhokoliv chování přírody je hluboký ekologický zájem. Každá rostlina, organismus, všechno řeší co nejúsporněji, nejstřídměji. Drahý ekologický dům je protimluv.

10 Proud energie
- Všechny žijící organismy se orientují v proudu energie, která k nám přichází ze Slunce. Jsme ochuzeni, jakmile se my a naše stavby přestaneme v tomto proudu správně orientovat, vyhledávat a nasávat energii.

11 Vznik, existence, zánik
- Čím méně se stavba zakousne do přírody, čím je ohleduplnější a lépe si vymyslí svůj zánik, tím je přirozenější. Přirozená stavba je bezúdržbová, nenásilná struktura, kterou člověk několika nenápadnými pokyny instruuje, aby mu sloužila.

12 Stavění
- Stavění je na architektuře to nejpodstatnější. Přirozená architektura musí být svázaná s dobrým stavitelstvím. Pokud stavba není v pořádku, dostává se architektura úplně mimo.Webová camera v Českém a Slovenském pavilonu
Doprovodné internetové stránky k výstavě
Časosběrné snímky z průběhu instalace
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Martin Rajniš na ČR Radiožurnál
Petr Šmídek
28.08.10 11:56
Je mi líto
Michal
29.08.10 01:38
Aestetika
Vích
30.08.10 09:54
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od e-MRAK