Phoenix Zeppelin Košice

Phoenix Zeppelin Košice
Adresa: Šaca, Košice, Slovensko
Projekt:2003-06
Realizace:2006-07
Užitná plocha:1037 m2
Zastavěná plocha:760 m2
Obestavěný prostor:5800 m3


Pobočka firmy Phoenix Zeppelin v Košiciach sa prioritne zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov. Funkčné a prevádzkové zadanie pre popisovanú stavbu nebolo jednoduché. V čo najjednoduchšej a kompaktnej architektonickej forme bolo potrebné skĺbiť viacero rôznorodých administratívnych, skladových a servisných prevádzkových celkov hlavnej prevádzkovej budovy. Dôležité bolo aj stanovenie určitej vizuálnej a  architektonickej identity spoločnosti na Slovensku. Stavba je totiž zaujímavá aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov investora na Slovensku, realizovaných v  širšom investičnom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho vizuálu, štandardu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti.

Hlavný prevádzkový objekt obsahuje v náväznosti na vstup veľkorysú halu prvého kontaktu, v úrovni prízemia obsahujúcu recepciu so servisnými prijímacími technikmi, predajom náhradných dielov a čiastočne oddelenou prevádzkou požičovne. Nachádzajú sa tam aj kancelárie vedenia pobočky, malá zasadačka a potrebné hygienické zázemie pre klientov a zamestnancov. Hala je voľne prepojená schodiskom na úroveň poschodia, ktoré obsahuje veľkú otvorenú kanceláriu obchodného oddelenia, veľkú zasadačku s čajovou kuchynkou, spisovňu, priestor určený ako šatne zamestnancov administratívnej prevádzky a tiež samostatné hygienické zázemie pre toto podlažie. Administratívna časť budovy je v oboch svojich podlažiach chodbou prepojená so servisnou časťou. Servisná časť obsahuje dva dielenské boxy samostatne prístupné zo spevnených plôch s celkovou výškou cez dve podlažia administratívnej časti. V náväznosti na ne, v úrovni prízemia sa nachádza kancelária servisných technikov, priestor pre výdaj náhradných dielov a sklad náhradných dielov. V úrovni poschodia má servisná časť k dispozícii zázemie servisných technikov s vlastnou kuchynkou a potrebným hygienickým vybavením.  Poschodie obsahuje tiež priestor kotolne a strojovne. Kotolňa je prístupná aj samostatne, exteriérovým technickým rebríkovým schodiskom. V úrovni prízemia sa nachádza miestnosť skladu olejového hospodárstva a tiež samostatná miestnosť, príručný sklad požičovne, prístupná z požičovne aj z exteriéru. Východná fasáda objektu obsahuje niku slúžiacu ako prekrytie exteriérového regálového skladu do nej vloženého.

Materiálovou bázou je v administratívnej časti stavby železobetónový skelet s výplňovými keramickými konštrukciami zateplenými minerálnou vlnou. V časti servisnej je to s ohľadom na priestrovú ekonómiu oceľový skelet so zateplenými sendvičovými  panelmi. Kompaktnosť exteriérového výrazu stavby zabezpečujú obklady z metalických kaziet, ktoré administratívnu aj servisno skladovú časť objektu kompaktne uzatvárajú do jednotného celku. Jednoznačné kompozičné vyústenie exteriérového plášťa je potom pri celopresklenej bezrámovej fasáde otvárajúcej ústrednú halu voči nástupu do budovy.

Návrh a výber nábytku a interiérových prvkov bol uskutočnený s ohľadom na jeho začlenenie do celkovej tvarovej a farebnej koncepcie stavby. Základom vonkajšieho dizajnu stavby je snaha o prepracovaný a čistý architektonický výraz, korešpondujúci s jej funkciou a obsahom. Kompozícia tvarov je vyvážená kompozíciou použitých metalických fasádnych obkladov a doplnená umiestnením reklamných plôch a zatieňovacích systémov fasád ako výrazných tvaroslovných prvkov.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
počin
Róbert Zoľák
27.01.11 06:51
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Paulíny Hovorka Architekti Štefan Moravčík