Penzion pro seniory Hvězda

Penzion pro seniory Hvězda
Adresa: Rozdělovská 61, Břevnov, Praha, Česká republika
Investor:Český Červený Kříž
Projekt:2001
Realizace:2003-05
Užitná plocha:1600 m2
Zastavěná plocha:915 m2
Obestavěný prostor:7000 m3
Náklady:38 000 000 CZK


Stavba je umístěna na pozemku bývalé zahrádkářské kolonie v blízkosti obory obklopující letohrádek Hvězda. Na objemový výraz objektu má vliv poměrně kultivovaná rodinná řadová výstavba z 80. let minulého století. Reálné obrysy provozu a dispozic vycházejí ze zkušeností objednatele s výstavbou moravských povodňových domů s pečovatelskou službou a z dlouhodobých zkušeností autorů s výstavbou domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou (oceněných v roce 1996, 2000 a 2001 v GRAND PRIX Obce architektů).

Objekt je umístěn tak, aby byla na jeho jižní straně zahrada, zachovávající v možném rozsahu původní zeleň. Ve svém výrazu navazuje na tvorbu autorova ateliéru, která ve stavbách hledá jejich organický charakter. Jemně zvlněná hmota reaguje na okolní vztahy k rodinným domkům a k celkovému urbanistickému schématu. Zvlnění objekt zjemňuje a hmotově přibližuje okolí,což je patrné z leteckých fotografií, které potvrdily správnost navrženého půdorysného schématu, jež vychází z pozorování a impulzů genia místa vnímaných z normálního horizontu. Budova byla na pozemku odsunuta do co nejsevernější polohy, aby byla zachována původní zeleň zahrádkářské kolonie. Na jihu je stavba oživena balkony a barevnými clonícími deskami. Na severu je použito ve značné míře dřevo ve formě žaluzií,včetně obložení kontejnerů-skladů obyvatel. Dům představuje de facto pavlačový typ s tím, že v místě vstupní haly se stěna oddaluje a vzniká tak prostorná vnitřní hala se zelení. Jsou zde vstupy do části zdravotní, rehabilitační a pečovatelské a z chodeb a pavlače se vstupuje do jednotlivých bytů. Předpokládali jsme, že takto vytvořený prostor bude nenásilným místem sociálních kontaktů a vlídným vstupem do budovy. Hala je s ohledem na možné přehřívání otočena na severní stranu objektu; horní přisvětlení zajišťuje, aby i sem dopadaly sluneční paprsky. Vlastní byty jsou umístěny jak v přízemí (7 bytů), tak v patře (12 bytů). Čtyři byty jsou navrženy pro lidi na vozíku. Byty v přízemí jsou navrženy pro jednu osobu s možností obývání i dvěmi osobami. V patře jsou pak všechny byty určeny pro 2 osoby.

Všechny byty jsou vybaveny komorami, některé přímo v bytě, některé na chodbě. Součástí domovního vybavení je lůžkový výtah, garáž a plynová kotelna.

Nedostatek míst v zařízeních sociální péče a rychlé stárnutí naší populace vede spolu s prodlužujícím se věkem k hledání možností řešení, jichž je řada, nicméně jsou více méně realizovatelná především z hlediska ekonomického. Cílem úvah o výstavbě pensionu pro seniory - Hvězda, bylo zajistit kvalitní bydlení starých lidí se systémem služeb, které jim umožní dožití ve vlastním bytě, aniž by byli přesouváni za službou, související s jejich zhoršujícím se zdravotním stavem, do zařízení sociální péče - domova důchodců či na lůžková oddělení II. interny.

Zajištění služeb je v nezbytně nutném rozsahu realizováno v rámci objektu - zdravotní, pečovatelská a rehabilitační péče. Ostatní služby - stravování, praní prádla a činnosti související s provozem (administrativa, údržba) jsou řešeny moderními způsoby tak, aby investiční prostředky nebyly zbytečně vkládány do vybavení kuchyně a prádelny, které velice rychle zastarávají bez návratnosti. Administrativní činnost správy objektu je pokryta v rámci správy objektů v držení ČČK.

Kapacita: 19 - 36 míst
Stavba byla financována Německým Červeným křížemRealizace získala 1. cenu v kategorii "Výstavba bytů v domech zvláštního určení" v soutěži Nový domov 2006.
19 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Styl
Vích
31.07.08 02:38
Milý Víchu
Jan Línek
31.07.08 09:11
re
Vích
31.07.08 11:20
institualizace
Dr. Lusciniol
01.08.08 09:09
Milý doktore
Jan Línek
01.08.08 11:12
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Línek, Věra Dubská, Josef Kolář