Pavilon T – Výstaviště České Budějovice

Pavilon T – Výstaviště České Budějovice
Hlavní architekt projektu:Eva Šťávová
Hlavní inženýr projektu: Petr Kolbaba
Adresa: Husova 526, České Budějovice, Česká republika
Investor:Výstaviště České Budějovice, a. s.
Projekt:2009 - 2011
Realizace:2010 - 2011
Zastavěná plocha:6050 m2
Obestavěný prostor:67183 m3


Nový výstavní pavilon je umístěn v severní části areálu Výstaviště České Budějovice. Jedná se o multifunkční pavilon, který slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu. Hmota pavilonu T je vstupním koridorem rozdělena na haly T1 a T2 (T1 o výměře 4400 m² a T2 o výměře 850 m²). Pavilon je navržen na ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150 x 50 m, do něhož z jihu zasahuje kruhová výseč kopírující stávající komunikaci kruhového objezdu pavilonu Z. V příčném řezu má pavilon tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří od země odsazený oblouk. Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9 m, z těchto bodů pozvolna roste na maximální světlou výšku 11,4 m v půdorysném středu pavilonu.
Hlavní vstupy do obou hal jsou ze zastřešeného vstupního koridoru. Vstupním koridorem se od hlavní brány až ke stávajícímu pavilonu „Z“ táhne pás membrán, který oba pavilony opticky i funkčně propojuje.

Nosná konstrukce pavilonu je tvořena systémem dřevěných lepených vazníků v osové vzdálenosti 4,0m. Jednotlivé vazníky jsou posazeny na zvýšených betonových patkách a sloupech. Střešní plášť objektu, plynule přecházející do fasády, tvoří průmyslový hliníkový systém se stojatou drážkou a šířkou lamely cca 600 mm. Celá konstrukce je zateplená minerální izolací.

Severní fasádu tvoří celistvý fasádní plášť, který je přerušený jen pásem oken.
Jižní fasáda je v místě vykrojení prosklená. Nad touto fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení od fasády, které slouží jako zastínění proti jižnímu slunci.
Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, resp. její výseč, je tvořena oblým přesahem střechy tvořícím lem fasády, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, kruhových otvorů a předsazenými membránami vypnutými na ocelových lanech v podobě lopatek turbíny, které mají stínící funkci.
Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena taktéž skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, do něho je umístěn podlouhlý okenní otvor obdélníkového tvaru, který ve středu přechází do posuvných vrat.

Hlavní prostor haly T1 tvoří multifunkční plocha, jejíž hlavní funkce je výstavní. Pro tuto funkci je plocha vybavena systémem šachet v rastru 4x4 m pro možnost napojení jednotlivých výstavních stánků na veškeré instalační sítě. Prostor je možno využít i pro společenské akce nebo pro sportovní účely. Prostor je možné dále dělit pomocí posuvných nafukovacích dělících příček. Nad vstupní částí haly T1 s pokladnou a mobilní šatnou je vestavěna prosklená galerie s jednacími salonky. Podél celé severní fasády se táhne pás technologie a veškerého zázemí pavilonu (technologie, sociální zařízení, šatny, sklady, ...).
Hala T2 má při menších rozměrech stejné vlastnosti jako hlavní hala T1.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o.