Ondřejov

koncepce revitalizace historického jádra obce

Ondřejov
Spolupráce:Pavel Strejček
Investor:obec Ondřejov
Projekt:2020
Plocha pozemku:24168 m2


Ondřejov
Ondřejov je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Rozkládá se asi patnáct kilometrů jihovýchodně od města Říčany, asi 35 km jihovýchodně od Prahy, na jižních svazích hory Pecný (545 m.n.m.). Žije zde přibližně 1 800 obyvatel. Je známá zejména svou hvězdárnou – pracovištěm Astronomického ústavu AV ČR. Historické jádro obce je od roku 2003 městskou památkovou zónou.

Náměstí 9. května – stávající stav
Náměstí 9. května se rozkládá na ploše ~ 2,4 ha. Morfologie terénu v kombinaci se zachovanou lidovou architekturou vesnických stavení nabízí krásné průhledy. Prostor má obrovský potenciál stát se vyhledávaným místem místních obyvatel i turistů.

Historické jádro obce postrádá jednotnou koncepci. Rozdrobenost, nepřehlednost a velké množství plácků bez jasně definované funkce se stalo současným jmenovatelem celého náměstí. Kostel, hlavní orientační bod náměstí, postrádá vazby na svoje okolí a je po většinu roku utopen v mohutných korunách okolních stromů. Spolu s areálem školy a pošty vytváří neprostupný blok v samotném centru náměstí.

Silnice s tranzitní dopravou nešetrně protíná veřejný prostor, dělí ho na dvě poloviny, vytváří prostorovou i pohledovou bariéru. Určité zjemnění profilu přináší dochované stromořadí.

V blízké době dojde k přesídlení základní školy do nového areálu. Město tak získá příležitost vlít domu nový život a posílit tak aktivní život na náměstí.

Cíle projektu

CÍL 1! - Kvalitní obytný prostor
- respekt k historickým stopám a tradicím veřejných akcí
- posílení centra obce
- sjednocení náměstí a jeho přilehlých ploch
- práce se zelení
- nalezení smysluplného využití bývalé budovy školy
- kultivace a zpomalení hlavní dopravní tepny
- koncepce dopravy v klidu

CÍL 2! - Zapojení veřejnosti
- participace s občany
- příprava prezentací pro veřejnost
- vzdělávání veřejnosti
- prezentace na 3D modelu

CÍL 3! - Reprezentace obce
- prostor, který svou obec reprezentuje
- prostor, který vyvolává pocit sounáležitosti
- prostor, který informuje o zajímavostech v okolí
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASGK Design, s.r.o.