Obytný soubor rodinných domů, Brno - Ivanovice

Obytný soubor rodinných domů, Brno - Ivanovice
Spoluautor: Bořek Knytl
Spolupráce:Tamara Bemerová, Nikola Levá, Tomáš Pevný
Adresa: Hatě, Ivanovice, Brno, Česká republika
Projekt:2015
Realizace:2020


Hlavní dodavatel stavby: ESOX s r.o., DIRS Brno s.r.o.
Řešené území se nachází v mírném svahu na okraji městské části Brno - Ivanovice s typickou zástavbou příměstských rodinných domů. Urbanistické řešení je založeno na rastru, který zajišťuje ekonomicky výhodné uspořádání parcel při maximální prostupnosti územím. Jednotlivé parcely jsou uspořádány pomocí systému šachovnice - dvojdomky a trojdomky se střídají s domy solitérními. Orientace navrhované zástavby respektuje a v nejvyšší míře využívá oslunění a pohledové osy. Soubor tvoří tři typy domů, založené na modulu 3x3 m. Každý další typ vzniká přidáváním modulů s různými funkcemi, což umožňuje vytvářet i kryté plochy nebo terasy v exteriéru. Přidané objemy na místo teras mohou být různými materiály obloženy, přitom základní matice průčelí domů v ulicích zůstává. Tím je zachován sjednocující prvek celého obytného souboru, avšak možnost individuálních částečných venkovních úprav na fasádě pro klienty je zajištěna. Základním typem zástavby je nepodsklepený řadový dům - typ C, jehož přízemí je tvořeno vstupní halou, toaletou se sprchou, technickým zázemím, na které navazuje kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a garáží s jedním parkovacím stáním. V patře jsou tři ložnice, koupelna a šatna. Celkový počet RD je 24. Zastavěná plocha domu A je 160 m², B 145 m² a C je 130 m².
studio AEIOU
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od studio AEIOU