Novostavba rodinného domu v Liboci

Novostavba rodinného domu v Liboci
Stavební pozemek se nachází na terénním zlomu svažujícím se směrem k Litovickému potoku. Stávající objekt v Liboci č. 25/12 na nároží ulic V domcích a Pod Hvězdou byl postaven zřejmě v 19. století a posléze byl v průběhu 20. století různorodě upravován přístavbami. Sestává se z hlavní obytné jednopodlažní části původně obdélného půdorysu, později přistavené, se suterénem využitým jako stáj. Delší průčelí obytného domu směřuje do ulice V domcích a prostor před veřejnou komunikací je vymezen oplocenou předzahrádkou. Na obytnou část stavení je napojena jednopodlažní hospodářská část s krytým vjezdem, jeho vnější obvodová stěna kopíruje hranici pozemku a vymezuje tak ústí ulice Pod Hvězdou. Hlavní objekt byl živelně doplněn dalšími stavbami různorodých přístavků. Celý objekt vlivem dlouhodobé chybějící údržby značně chátral a vlivem zatékání a destrukce nosných konstrukcí se nachází za hranicí své životnosti.
Projekt navržené novostavby ve staré Liboci nahrazuje zchátralý objekt částečně podsklepeným dvoupodlažním domem. Půdorys sleduje stopu původního domu umístěného na hraně pozemku v podobě písmene L. Průčelí hlavní hmoty domu zůstává na původním místě a jasně vymezuje charakteristický prostor piazzetty na křižovatce ulic V domcích, Pod Hvězdou a Sbíhavá. Kratší průčelí domu podél ulice Pod Hvězdou je oproti původnímu stavu posunuto dovnitř pozemku, a rozšiřuje ulici Pod Hvězdou. Kratší průčelí je tvořeno podlažím vystupujícím ze svažitého terénu s jednopodlažní nástavbou. Umístění vjezdu na pozemek při severní straně je zachováno ve stávající poloze, ve středu tohoto průčelí se nachází i hlavní vstup do domu. V místě původního vstupu na pozemek z ulice V domcích je navržena zahradní branka.
Dispoziční řešení domu: v prvním nadzemním podlaží, v úrovni horní zahrady, přecházející v terasu se nachází pobytová část domu s kuchyní a obývacím prostorem, ložnicí rodičů a hostinským pokojem. Po schodišti nahoru jsou přístupné ložnice dětí. Směrem dolů se pak nachází částečně podsklepená vstupní část domu se šatnou, technickým zázemím a krytým garážovým stáním.
Pavel Hnilička Architects+Planners
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Novostavba rodinného domu v Liboci
Jitka Hoferková
17.12.21 05:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.