Nové studentské centrum St. Philips

Nové studentské centrum St. Philips
Městský a institucionální kontext
Charakter a identita
Nová budova St Philips' Centre by měla studentům poskytovat 'domovskou základnu', která by byla adekvátní odpovědí k úspěchům a ambicím vysokoškolského programu LSE (London School of Economics and Political Science). Nové centrum je umístěno v klíčovém bodě uprostřed husté historické uliční sítě, která je charakteristická pro celý campus LSE.
Projekt uvažuje s variantou, že by ulice Sheffield Street mohla být vyhrazená pouze pěším a na jejím jižním konci by před novou stavbou vzniklo přiměřeně velké náměstí a přidalo k univerzitnímu campusu další veřejný prostor.
Projekt zamýšlí nabídnout výraznou stavbu citlivě včleněnou do kontextu. Architektonicky kvalitní návrh dokáže vyhovět intenzitě, rozmanitosti a měnícímu se způsobu využití v průběhu dlouhého období, zatímco si uchovává výraznou atmosféru s vlastní identitou.

Architektonický přístup
Kvalita materiálu
Budova je tvořena shlukem různě velkých bloků, které se daleko pohodlnějším způsobem vypořádávají s nepravidelným tvarem pozemku. Tyto bloky vytváří napříč celou budovou širokou řadu odlišných 'místností', které jsou konstrukčně vymezeny pomocí oblouků poskytujících každému prostoru výraznou kvalitu a atmosféru, dobrou viditelnost, vnitřní provoz a osvětlení. Výsledný sled loftových prostorů nabízí snadnou flexibilitu. Soustava vnitřních nosných oblouků se opakuje také zvenku na fasádě, kterou tvoří cihelné zdivo odvozené z okolních stávajících budov. Zvolený přístup poskytuje stavbě silné materiální kvality, které vnukují účelnou a praktickou společenskou atmosféru.

Uspořádání stavby
Opravdová udržitelnost
Ve všech osmi podlažích jsou hlavní aktivity jednoduše uspořádány kolem centrální schodišťové haly s horním osvětlením. Do hospody, velkého sáli ke společnému setkávání a do hlavní budovy jsou samostatné vstupy přímo z ulice. Tohle řešení pomáhá jejich k jasné a jednoduché kontrole a oddělení jejich aktivit. Trakt s šatnami a odkládacími skříňkami je umístěn v přímém dohledu od recepce. Rozmanitá nabídka  příjemných vnitřních provozů pomáhá posilovat úlohu stavby jako základny studentova dne, jakési náměstí pro Studentský svaz.
Budova je po environmentální stránce skutečně založena na trvalé udržitelnosti: dostatečně izolované hmotné recyklované cihlové zdivo; umírněné množství zasklení přizpůsobené dennímu světlu; odkrytá vnitřní termální masa; přirozená ventilace okny; a ústřední ventilace pro pasivní chlazení.
Budova může mít skutečně nulové emise, být soběstačnou ve spotřebě elektřiny a biomasu používat  k vytápění i výrobě elektřiny. Představa budovy jako ústřední bod dění je tak dále podpořena faktem, že by měla sloužit jako zdroj tepla pro další části univerzitního campusu LSE.
David Chipperfield Architect
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Úžasné
Elisss
03.12.10 01:28
Realizace
Kateřina Staňková
28.06.13 03:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od David Chipperfield