Modulární mateřská školka v Krakově

Przedszkole modułowe w Krakowie

Modulární mateřská školka v Krakově
Spolupráce:KAJA systemy kontenerowe
Adresa: ulica Golikówka 52, Krakov, Polsko
Investor:Urząd Miasta Krakowa
Realizace:2017
Užitná plocha:350 m2


Novou mateřskou školy tvoří dvě samostatné dětské družiny s nezbytným hygienickým zázemím, šatnou, kancelářemi, kuchyní a technickou částí propojenou se stávající školní budovou. Zároveň se jedná o první modulární mateřskou školu postavenou technologií ocelových rámů v Krakově a jednu z prvních v celém Polsku.
„Díky použitému konstrukčnímu řešení uběhly od začátku projektování po uvedení stavby do provozu pouhé tři měsíce. Cílem bylo vytvořit jednoduchou a minimalistickou architekturu, která by zajistila neutrální pozadí pro pestrobarevný a výjimečný předškolní život ctící stávající hodnoty“ - říká architekt. Objekt mateřské školy souzní s minimalistickými idejemi – je zbaven detailů, propisuje se do čisté geometrie, kde velké bílé fasádní plochy kontrastující s okenními pásy. Celková myšlenka stavby je postavena na utváření architektury jako neutrálního pozadí pro předškolní činnosti a zároveň navázání na architekturu stávající školní budovy.
Výsledný objekt je na základě tektonické transpozice odvozen z kompaktní formy historické školní budovy. Pavilónový objekt je navržen tak, aby se co nejlépe začlenil do svého okolí. Jednotlivé místnosti mateřské školy se otevírají přímo do okolní zahrady, což umožňuje bezproblémové a přímé napojení z interiéru se zahradou. Objekt je funkčně uspořádán kolem centrálního sálu, který mohou o přestávkách využívat děti ze všech skupin.
Franta Group
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Franta Group