Bytový dům Vila Reden v Chořově

Apartamentowiec Villa Reden w Chorzowie

Bytový dům Vila Reden v Chořově
Adresa: Lwowska 34, Chořov, Polsko
Investor:Webolit Nieruchmości
Realizace:2020-21
Užitná plocha:715 m2
Plocha pozemku:300 m2


Jedinečný kontext místa a případně negativní dopad při vložení nového objektu do tohoto ojedinělého území pro nás představoval fakt, že rozhodnutí vytvořit zde novou budovu nebylo snadné a muselo splňovat tyto podmínky: nesoutěžit s okolními budovali a současně citlivě reagovat na životní prostředí. Úkol byl o to obtížnější, neboť rozpočet byl velice omezený a očekávání investora byla vysoká.
Tvar budovy vychází z nepravidelného mnohoúhelníkového pozemku a záměru ponechat co nejvíce vzrostlých stromů. Tato jednoduchá myšlenka se stala hlavním vodítkem při tvarování domu. Formování postupovalo krok za krokem: hmota byla utvářena v souladu s funkcí a optimalizací bytů do tvaru nepravidelného mnohoúhelníku. Následně byla okolo hranice pozemku vyznačena obvodová čára a bytový dům obehnán balkony. Vzhledem k ostrým úhlům (které jsou ve zdejšímu prostředí nepřirozené) bylo rozhodnuto zaoblit rohy domu s odkazem na charakter meziválečných vil v sousedství. Aby se více otevřel výhled do okolí, byly v dalším kroku k bytovému domu připojeny dřevěné vyhlídkové terasy a bylo vloženo vnitřní atrium osvětlující zázemí bytů (chodby, toalety a koupelny). Obytná část domu je umístěna v prvním a druhém nadzemním podlaží, takže v nezastavěném přízemí zůstalo místo pro sociální interakce obyvatel a další venkovní využití.
Budova disponuje rozlehlými terasami, z nichž si můžete užívat kouzelné okolí. Díky blízkosti stromů dochází k většímu začlenění přírody. Posledním krokem při navrhování domu bylo definování rytmu fasády. Díky vertikálnímu členění fasády vznikly výrazné pravidelné čtverce. Bylo zajištěno, aby rozdělení fasády a její rytmus byly stejné a nevytvářely anomálie v podobě šírších nebo užších úseků.
Navzdory tomu, že objekt působí jako bytový dům, tak byl navržen jako soubor čtyř rodinných domů se dvěma samostatnými apartmány. Budova byla rozdělena do čtyř samostatně fungujících částí, v nichž je celkem osm bytů. V přízemí je většinou prázdný prostor sloužící jako společná součást se vstupem a technickým zázemím (tepelný výměník, elektrické připojení, vodoměr). Každá část domu má v přízemí samostatný vchod ve formě schodišťového prostoru vedoucího do dvou bytů.
Z každého bytu je přístup na členitou terasu nacházející se po obvodu celého domu. Objekt disponuje celkem osmi byty o velikosti 76-75 m² na dvou podlažích o celkové užitné ploše 715,4 m².
Franta Group
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Franta Group