Messe Torhaus

Messe Torhaus
Spoluautor: Max Dudler, Jo Franzke
Adresa: Theodor-Heuss-Allee, Bockenheim, Frankfurt nad Mohanem, Německo
Realizace:1983-84


Ať už je to Chrysler nebo Empire State Building, ať Citicorp nebo Torre Velasca: výškové stavby se stávají symboly. Teprve až ve druhé fázi na ně člověk pohlíží jako na budovy. Také Ungersův veletržní mrakodrap neunikl tomuto osudu. Silně a naléhavě vzbuzuje obraz „brány“, která se však díky své monumentální velikosti stavby proměňuje v evokaci “městské brány“, “portálu“ nebo dokonce “vítězného oblouku“. Ungersův “dům-brána“ vytváří kloub mezi západní a východní částí výstavního areálu, které jsou mezi sebou fyzicky předěleny železnicí.
O.M.Ungers. Messehochhaus Frankfurt, 1988

Takzvaný “Gleisdreieck“ (kolejový trojúhelník – pozn.překl.) leží z prostorového hlediska v těžišti výstavního areálu. A proto se nabízelo, aby bylo toto těžiště také nějak opticky zdůrazněno. Postavení výškového domu se proto jeví jako přiměřená urbanistická odpověď. Návrh na přestavbu “kolejového trojúhelníku“ se dělí na dva úseky – na sokl a z podstavce vyrůstající výškovou část. Sokl vyplňuje celý pozemek mezi dvěma železničními drahami. V budově jsou umístěny veškeré servisní funkce potřebné k provozu veletrhů. Na pěti různých úrovních jsou umístěna zařízení k prodeji a zásobování, tisk, sociální služby jako i kanceláře. V jihovýchodním rohu podstavce je výtopna, která se od zbytku soklu odděluje spárou, ale opticky je zcela standardně integrovanou částí celé stavby. Soklem prochází dvě pasáže pro pěší, které se vypínají jako horizontální skleněné roury a překlenují železniční tratě na obě strany.
Ungers jako předjezdec vlny nové abstrakce měl vliv na nejrůznější architektonické skupiny od OMA (vyučoval Koolhaase na Cornel University - pozn.překl.) až po Arquitectonica. Své ideje odvodil ze základních architektonických konceptů, které jsou zcela nezávislé na dané době: přeměna, sestavení, směšování. Po několika letech, které věnoval teoretickým úvahám, vznikla v Německu řada význačných staveb. Jeho nejnovější projekt, výšková správní budova frankfurtských veletrhů může posloužit jako příklad. Dvaadvaceti podlažní věž symbolizuje propojení železnicí předěleného veletržního areálu. Morfologické téma sevření představuje skleněný kvádr, který je zasazený do masivního soklu. Betonová konstrukce je obložena čtvercovými deskami z probarveného betonu.
Torhaus Messe Frankfurt a.M., Deutsches-Architektenblatt, roč.19, č.9, s.997-998, 1987
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Oswald Mathias Ungers