Galerie současného umění

Galerie der Gegenwart

Galerie současného umění
Adresa: An der Kunsthalle, Altstadt, Hamburk, Německo
Soutěž:1985
Realizace:1992 - 23.02.1997
Užitná plocha:5600 m2


Hanzovní město Hamburk se může podobně jako Berlín chlubit svým 'Muzejním ostrovem' od slavných architekt. V případě Hamburku však hranice okrsku neomývá Spréva, ale z jedné strany sviští rychlovlaky a na druhé straně muzea od historického centra odřezává osmiproudový silničí okruh.
Hamburská Kunsthalle původně vznikla v roce 1863-69 podle projektu Georga Theodora Schirrmachera a Hermanna von der Hude pro potřeby vystavování hamburských maleb ze 14. století, holandských a vlámských umělců ze 16. a 17. století a francouzských a německých obrazů z 19. století.
V letech 1914-21 přibyla východním směrem k hlavnímu nádraží nová budova v neoklasicistním stylu od Fritze Schumachera. V roce 1997 pak byla naproti jezeru Binnenalster dokončna postmoderní Galerie součsného umění od Oswalda Mathiase Ungerse, kde jsou vystavovány mezinárodní umělecké sbírky od Pop Artu do součsnosti. Zkosenému žulovém podstavci dominuje čyřpodlažní vápencový kvádr usazený na zvýšené platformě. Ungersova stavba zohledňuje urbanistickou situaci. Zvýšeným náměstí navazuje kontakt s původním objektem z 19. století. Muzeum svou dispozicí splňuje, co se od Kunsthalle očkává – nabídnout uměleckým dílům co nejvíce variabilní možnosti k vystavování. Díky rozdílnému čenění fasády nabízí každé podlaží jiné světelné podmínky pro vystavování uměleckých předmětů: od umělého osvětlení (suterén a 2.np) přes bočí světlo (přízemí a 1.np) až po horní světlíky (3.np).
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Oswald Mathias Ungers