Mercator Shopping Center

Mercator Shopping Center
Adresa: Industrijska cesta, Nova Gorica, Slovinsko
Investor:Mercator d.d.
Realizace:05.2000 - 05.2001
Užitná plocha:34753 m2
Náklady:12 000 000 Euro


Pro lublaňský ateliér SVA se zdá být pohraniční Nova Gorica zaslíbeným místem, kde se jim daří oslovovat jak veřejný sektor tak i komerční klientelu. Kromě malé fontány v Solkanu a bytového domu Zvezda tu na východním okraji města zrekonstruovali obří nákupní centrum Mercator.
Tvorbu SVA je dnes většina lidí spojuje s realizacemi významných kulturních a státních institucí nebo nadstandardním bydlením. Tyto projekty však představují pouhý zlomek z produkce jejich kanceláře. Dnes jsou Sadar s Vugou zváni k účasti na prestižních zahraničních soutěžích a mohou si klienty vybírat, ale v počátcích své kariéry přibližně v polovině devadesátých let tvořily převážnou část jejich zakázek na první pohled možná nevýznamné zakázky od komerčních subjektů. I ke zdánlivě nudným úkolům však Sadar s Vugou přistupovali se zaujetím, brali je jako výzvu a snažili se je povýšit na opravdový architektonický úkol. Ať už to bylo jen o ztvárnění uliční fasády obchodního domu Müller na frekventované tepně v centru Lublaně (1999), obalení prodejní haly Müller v nákupním centru BTC optickým dekorem (2000) nebo přístavbu administrativního křídla ke skladové hale Drogerie Markt v průmyslovém areálu Litostroj (2003). V každém zadání dokázali najít téma, které se pro ně stalo výzvou a zároveň učinilo výsledek něčím výjimečným a jedinečným.
S příchodem tržního hospodářství bylo zapotřebí najít v průmyslové zóně na východním okraji Nové Gorice nové využití pro několik nevyužitých hal. Atelier SVA byl v roce 2000 pověřen proměnou velkých skladových hal na nákupní centrum obchodního řetězce Mercator. Dostali za úkol vyřešit plochu přes 30000 m², ale jako architekti se mohli projevit jen na úzkém pásu komunikačního jádra spojujícího nákupní zónu s dvoupodlažním parkovištěm. Z této malé části však dokázali vytěžit maximum a vznikl z ní symbol celého projektu. Za použití scénických prostředků vytvořili z červených pásů dynamicky zvlněnou skulpturu, kterou musí každý z návštěvníků projít. Z úzkého rudého pruhu, který se původně zdál být pouhou kulisou zakrývající nevzhledné haly, se rázem stal neurální bod nezbytný pro dobré fungování celého projektu.

Obalová matrice

Komunikačně-technický blok obchodního centra Mercator ve městě Nova Gorica je poddajný kontejner umístěný ve zrekonstruovaném skladišti ležícím mezi dvěma parkovacími platformami a nákupním střediskem. V tomto bloku jsou všechny vertikální komunikace (eskalátory, dvě schodiště, výtahy a nákladní výtahy), technické vybavení a klimatizaci. Všichni zákazníci musí při cestě z parkoviště do nákupního centra touto částí projít. Uvnitř bloku je působivý interiér obalený matricí (Matrix Enfolder) – tvořenou různými eternitovými a průsvitnými deskami. Konstrukce obalové matrice musí mít schopnost převzít různorodost vnitřních a venkovních podmínek. Obalovou matrici tak tvoří jednotným systém podstupující lokální změny podle situace, jaké jsou zrovna požadovány na vnější nebo vnitřní straně. Obalová matrice je komunikačně-technickým blokem navrženým jako vertikálně zvrásněná červená plocha o rozměrech přibližně 120m x 18m, která je rozčleněna do osmatřiceti třímetrových pásů. Podobně jako vakuově balené zboží, kde obal přebírá tvar produktu a tím zmenšuje jeho výsledný objem, chová se i návrh třípodlažního technicko-komunikačního bloku tíhnoucího k redukování vnitřních prostorů. Podle toho, jak se mezi sebou tři podlaží liší obsahově, tak se liší také různým tvarem a velikostí. Obalová matrice propojuje všechny tři podlaží a svojí strukturou definuje optimální vnitřní prostor, komponovaný podle proudění a množství lidí v určitých oblastech. Rozdíly mezi dvěma pásy proniká zasklenými částmi do bloku nepřímé denní světlo. V noci se tato polarita obrátí – světlo proniká ze stavby ven a vytváří kolem ní jemné světelné měřítko.
SVA
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Sadar Vuga Arhitekti