Univerzitní kampus Schoonmeersen - budova T

HOGENT campus Schoonmeersen - gebouw T

Univerzitní kampus Schoonmeersen - budova T
Spolupráce:Miha Čebulj, Mirjam Milič, Grega Mervič
Adresa: Voskenslaan 364A, Miljoenenkwartier, Gent, Belgie
Investor:Hogeschool Gent HOGENT
Soutěž:2012
Realizace:2020
Užitná plocha:14967 m2
Zastavěná plocha:8840 m2
Plocha pozemku:20000 m2


V roce 2012 zvítězila kancelář SADAR+VUGA ve spolupráci s LENS°ASS Architecten ve vyzvané soutěži, která požadovala návrh tří nových budov do kampusu Hogeschool Gent, které by nejen zvýšily prostorové kvality, ale také určily rozvoj areálu Schoonmeersen v dalších letech.
Nové sídlo Fakulty sociálních prací, které se nachází na jižním okraji kampusu Schoonmeersen jako protipól severně umístěné sportovní haly, je pokusem o novou interpretaci dosavadní typologie školních budov - spojením komunikačních a společenských prostorů do jednoho velkého centrálního prostoru se budova stává vysoce efektivním společným prostorem.
Odsazením budovy od hlavní ulice (Voskenslaan) vznikl na rozhraní města a kampusu volný prostor pro plánovanou zelenou osu procházející areálem. Zvolený kompaktní objem namísto tradičního traktu spotřebuje méně plochy na fasády a zároveň zvětšuje společné komunikační prostory. Namísto venkovního nádvoří je v tomto případě použito kryté vnitřní atrium.
Budova T nabízí nové prostředí ke vzdělávání. Dynamicky se tu střídají jedno- a dvoupodlažní učebny s otevřenými prostory, která jsou vertikálně protkány atriovými otvory zajišťujícími denní osvětlení, stimulující aktivity a navazující vizuální kontakt na všech úrovních. Centrální osa veřejného prostoru končí na kratších stranách budovy a vizuálně i fyzicky tak propojuje interiér s exteriérem. Tvoří tak kontinuální a současně homogenní veřejný prostor.
Otevřenost podněcuje nejen další rozvoj budovy, ale také jeho uživatelů a studijních procesů, které se tu odehrávají. Flexibilní návrh je složen více vrstev. Za současné epidemické situace umí fungovat také dálkově a při omezeném provozu. Na cestu, která propojuje všechna podlaží, navazují další výstavní, pracovní a studijní prostory. Veřejný prostor se neomezuje pouze na přízemí, ale prochází celou budovou. Cesta postupně odhaluje široké spektrum aktivit uvnitř budovy.
Přednáškové sály se nacházejí podél obvodového pláště. Z učeben a kanceláří vedou evakuační cesty přímo k ocelovým lávkám podél tepelně izolované fasády. Scelující vrstvu tvoří lamely ze skelných vláken, které pomáhají objekt dematerializovat. Propustná stínící membrána budově zároveň dodává její osobitý vzhled. Vstup do budovy vyznačuje mírný oblouk, který narušuje lamelový systém.
Budova T nabývá vlastní identitu a v rámci plánovaného areálu bude jasně rozpoznatelná. Její sociální, vizuální a prostorová prostupnost jsou podpořeny individuálním charakterem budovy. Soustava kruhových atrií zajišťuje snadný pohyb uživatelů napříč neustále se měnící budovou.
SADAR+VUGA
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SADAR+VUGA LENS°ASS Architecten