Lille Grand Palais

Lille Grand Palais
Město Lille v severní Francii zamýšlí vybudovat obchodní centrum, které by mohlo soupeřit s Londýnem nebo Bruselem. Oma, kancelář Rema Koolhaase, těmto ambicím udělila podobu v urbanistickém plánu Euralille.

Kongresové centrum je umístěno na okruhu v místě bývalých městských hradeb mezi historickým centrem a předměstím. Congrexpo je hybridní stavbou, která v sobě mísí náplň kongresového / výstavního / koncertního sálu (“Zenith“).
Každý program má v budově určenou svou vlastní zónu, které je uspořádány tak, aby jejich vzájemné vztahy umožňovaly nové programové příležitosti. Ve východo-západním směru jsou tyto zóny zcela samostatné, zatímco v severo-jižním směru jsou mezi sebou propojené. Velké sály podobné amfiteátrům jsou vyvýšeny a umístěny po stranách, aby pod sebou zanechaly rozlehlé prostory pro slavnostní recepce.
Vertikální skladba budovy začíná soklem určenému k parkování a zásobování. Okraje soklu jsou směrem k městu oživeny recepcí a dalšími funkcemi s potřebou denního světla. Okraje směrem ke služební komunikaci jsou ve stejné úrovní jako cesta, což dovoluje nákladním vozům zajet přímo do výstavních hal.
Fasády se nejvíce snaží otevírat do veřejného prostoru, aby se program kongrsového a výstavního centra obvykle situovaného na okraji měst podařilo včlenit do veřejného dění. O to se snaží prostřední vrstva.
Nejvyšší vrstva, střecha, má téměř dokonalý tvar oválu, který se směrem k městu snižuje. Strop je patrný v perspektivě takovým způsobem, že si můžete představit tvar budovy, aniž by byl spatřen jako celek.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OMA