Liaporbetonové domy v Brně

2x atriový dům

Liaporbetonové domy v Brně
Idea
Architektonický koncept rodinných domů jako forma výtvarného díla, které plní funkci rodinných domů. Prostorově dispoziční řešení vyplývá z unikátní technologie litého pohledového a tepelně izolačního betonu. Použitý materiál a jeho vlastnosti umožňují vytvořit čistou minimalistickou formu bez opticky zatěžujících detailů. Všechny funkce a technologie jsou jednoznačně podřízeny výtvarnému konceptu.

Zpráva
Pozemek se nachází v lokalitě určené pro bydlení mezi rodinnými domy poblíž žebětínského hřbitova. Mírně svažitá kosodélníková parcela je 10,5 m široká a 80 m dlouhá. Přístupná je ze severní - krátké strany z ulice Dlážděná. Na sousedních parcelách jsou samostatně stojící rodinné domy. Architektonicko - urbanistický koncept vychází z měřítka okolní zástavby. Navrhované objekty jsou částečně zapuštěny do terénu tak, aby nerušily svou hmotou okolní zástavbu. Rodinné domy i garáž mají navrženou plochou střechu z důvodů maximálního snížení zastínění okolních objektů i přilehlých pozemků.
Disposiční uspořádání vychází z nepříznivého tvaru a orientace pozemku. Soustava podélných objektů rodinných domů a atrií je navržena ve dvoumetrovém odstupu od hranic pozemku, Vnější stěny jsou navrženy bez oken. Všechny obytné prostory v domech jsou prosluněny přes uzavřená atria. Rodinné domy o rozměrech 6,5 x 24 x 3,15 m jsou přízemní, nepodsklepené. Vstupy do domů z mezilehlých atrií na severní straně, klidová zóna s ložnicemi a koupelnou je přístupná z chodby vedoucí podél západní stěny. Obytný prostor s kuchyní uvnitř disposice je přes celoprosklenou stěnu otevřen na jih do atria obehnaného betonovými zdmi.
Pro rodinné domy byla použita unikátní směs litého tepelně izolačního pohledového betonu. Stěny a strop z tohoto materiálu jsou jednovrstvé, tloušťky 450 a 650 mm. Vnitřní stěny, stěny atrií a carport jsou z klasického pohledového železobetonu. Materiálovou celistvost doplňují betonové podlahy a betonové prvky v interiéru i exteriéru jako jsou stoly, kuchyňská linka a vana. Beton je v celém objektu ponechán jako finální pohledová úprava.Autor: Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský | Ateliér Makovský & partneři, s.r.o., Brno
Spolupráce: Ing. arch. Adam Sirotek
Projekt: Makovský & partneři, s.r.o., Brno
Statika: Hladík a Chalivopulos, s.r.o., Brno
Receptura betonu: Dipl.- ing. Patrik Gartman, Chur
Podpora receptury betonu: Liapor - Lias Vintířov, Ing. Michala Hubertová; TBG Betonmix, a.s., Ing. Oldřich Žalud
Generální dodavatel: Makovský & partneři, s.r.o., Brno
95 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
....!!!...pozor...!!!...
ondrejcisler
06.11.08 02:29
údiv a obdiv
Pavel kol.
06.11.08 09:17
Technologie výstavby
Ondra
06.11.08 09:43
další šourům!
YaM
06.11.08 10:37
antivandal
pavlik.t
06.11.08 10:17
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Makovský & partneři