Polyfunkční dům Minská

administrativní objekt s obchodní jednotkou

Polyfunkční dům Minská
Spolupráce:Lukáš Poláček
Adresa: Minská 85, Brno, Česká republika
Realizace:2014
Zastavěná plocha:105 m2
Obestavěný prostor:1027 m3


Idea
Realizovat objekt s univerzální typologií na úzké parcele v městské zástavbě. Vytvořit jasnou strukturu, použít materiály a detaily, které navozují atmosféru minimalistické architektury.

Zpráva
Řadový dům v brněnské čtvrti Žabovřesky byl postaven podle projektu kanceláře Makovský & partneři. Úzká parcela, na které je objekt postaven, je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4,80 m. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty, uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části jsou propojeny světelným a komunikačním atriem.
Cílem architektů bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů zohledňují důsledně lidské měřítko. Transparentnost objektu, architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožňuje na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem. Cíleně je vytvořen kontrast mezi nosnou z exteriéru pohledovou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními (tepelná izolace, podlahové stěrky) dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží. Snaha o racionální architekturu a maximální redukci vychází z programového směřování architektonické kanceláře Makovský & partneři.
Dispoziční řešení se odvíjí od prostorové skladby obou domů. Na hlavní vstup z ulice Minská navazuje chodba, která ústí do atria. V něm je umístěno ocelové schodiště zpřístupňující druhé až čtvrté nadzemní podlaží. Zároveň je zde vstup do jednopodlažního dvorního objektu - "atelieru", jehož převýšený prostor je osvětlen střešními světlíky a dominantní prosklenou stěnou do atria. Čtyřpodlažní uliční objekt má opakující se dispozici ve všech podlažích - dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou.
Obtížné zakládání na parcele s podzemní vodou bylo řešeno mikropilotami. Montovaná konstrukce železobetonového obvodového pláště a zavětrovacích vnitřních stěn umožnila manipulaci na stísněném pozemku. Na zateplení vytvářející tepelnou kajutu bylo použito materiálu Multipor a to i z důvodů požární ochrany.
Kancelář Makovský & partneři si ze stavby odnáší poznatek o obtížnosti a ekonomické problematice zástavby řadového pozemku v městské zástavbě. Stavba mohla být realizována jen díky pochopení a velkorysosti investora.

Konstrukce - stěnový systém
Obvodové konstrukce beton - prefabrikát tl. 20 cm
Vnitřní konstrukce beton - prefabrikát
tl. 20 cm
Stropní konstrukce
beton - spirol
tl. 20 cm
Vnitřní zateplení ytong - multipor tl. 20 cm

foto: Manfred Seidl
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Jak říkal prof. Kirchenbruch...
šakal
15.09.15 11:11
Hezké!
Vít Blaha
16.09.15 08:08
názor
Martin
16.09.15 08:58
...navozují atmosféru...
Zdeněk Skála
16.09.15 10:22
Bravo!
Petr
17.09.15 08:05
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Makovský & partneři