Letecká základna RAF Caversfield, Velká Británie

Konverze objektu trafostanice

Letecká základna RAF Caversfield, Velká Británie
Landscape Architects:Grant Associates
Historical Appraisal: Dr. Lee Prosser BA PhD
Adresa: Skimmindish Lane, Bicester, Velká Británie
Investor:City & Country Group Plc
Projekt:2010-11
Realizace:2014


Trafostanice je součástí památkově chráněné bývalé základny Královských leteckých sil RAF v Bicesteru, nedaleko Oxfordu. V roce 2009 ji od státu zakoupil soukromý investor, společnost City & Country Group, se záměrem konverze na rezidenční funkci. Projekt konverze areálu zpracovávali FAM Architekti ve spolupráci s partnerskou britskou kanceláří Feilden + Mawson a s landscape architekty Grant Associates, pod přísným dohledem památkové péče. RAF Caversfield byla v r. 2000 prohlášena památkou jako nejlépe zachovaná vojenská letecká základna postavená před r. 1945. Její stavba byla zahájena ihned po vzniku RAF v r. 1918 na základě principů stanovených generálem Sirem Hugh Trenchardem a proběhla ve dvou architektonických a časových  etapách - neogeorgiánské 1918-1934 a art deco 1934-1945.  Jedním z těchto principů byla strategie roztrousit zástavbu do plochy mezi vzrostlé stromy na obranu proti koncentrovanému leteckému útoku. Druhým principem bylo přísné oddělení technické části (letiště) od rezidenční části (kasárna). Zatímco letiště je stále v majetku ministerstva obrany a svému účelu již neslouží (naposledy se zde např. natáčel film Kód Enigmy), rezidenční část byla prodána soukromému investorovi. Areál o rozloze více jak 100 tis. m² obsahuje 24 staveb s různými typologickými a technickými funkcemi, od ubytovacích bloků pro piloty, přes kanceláře důstojníků, nemocnici, laboratoře, jídelny až po dekontaminační centra. Celkem 17 staveb bylo prohlášeno památkamou II. stupně a 7 staveb jako objekty pozitivně přispívající k architektonickému celku. Trafostanice, postavená po r. 1939, byla jednou z nich.

Stavba byla postavena  jako jednoduchá utilitární zděná se železobetonovými vodorovnými konstrukcemi a s výplněmi z tradičních ocelových profilů typu Crittall. Čtvercový půdorys je lemován mezerou ohraničenou masivní železobetonovou zdí s lícovým zdivem, plnící ochrannou funkci proti případnému výbuchu. Celková kompozice stavby a její výsledná modernita je nadčasovou kvalitou, kterou jsme při změně účelu stavby chtěli zachovat.
Pro rezidenční využití trafostanice bylo potřeba provést podstatné stavební změny této bytelné až pevnostní stavby. Do obvodových stěn bylo potřeba vytvořit nové otvory umožňující osvětlení, výhledy do okolí a provětrání. Přízemní stavba byla zvýšena o nové ložnicové patro. Původní atika byla integrována do parapetu prvního patra a nadstavena pomocí ocelového rámu o lehkou plochou střechu, vznášející se nad proskleným pásem oken.
Téměř dvou metrový prostor kolem stavby je koncipován jako soukromá zahrada, vnější patio, které poskytuje obyvatelům domu maximální soukromí a dostatek odraženého světla a sluníčka hluboko v interiéru. Do objektu se vstupuje původním velkým otvorem ze severu přes prosklenou předsíň, ze které lze zpozorovat původní koncepci ochranné zdi s domem uvnitř. Obvodová ochranná stěna byla na jihu částečně vybourána pro vytvoření pobytové terasy s výhledem do parkové zeleně, která je součástí návrhu zahradních architektů.
Zděné konstrukce i betonová podlaha byly dodatečně zatepleny z interiéru a okenní výplně vyměněny za tepelně izolační ocelová okna v duchu původní stavby. Původní výšková hladina stavby a nová střešní rovina jsou odděleny jasně čitelnou prosklenou cezurou. Vytápění objektu je plynovým kotlem s podlahovým vytápěním. Podoba interiéru byla v režii developera.

Konverze areálu RAF Caversfield je již třetím rokem v realizaci. První etapa rekonstrukce neo georgiánských objektů je již úspěšně dokončena a objekt trafostanice je jednou z prvních staveb dokončených ve druhé etapě. Součástí etapy je také dostavba areálu novostavbami 4 samostatných rodinných domů, 17 řadových domů, 3 atriových a dvojicí dvojdomků. Celkové dokončení je plánováno na konec roku 2015. Více informací na stránkách klienta www.cityandcountry.co.uk
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FAM Architekti Pavel Nasadil, David Slater