Lékárna U svaté Kunhuty

Lékárna U svaté Kunhuty
Adresa: Zábrdovická 3, Zábrdovice, Brno, Česká republika
Investor:Vojenská nemocnice Brno
Realizace:07/2001 - 03/2002
Zastavěná plocha:254 m2
Obestavěný prostor:1420 m3


Historický vývoj.
Kostel sv. Kunhuty z přelomu 12. a 13. století byl součástí dvorce, u kterého byl před rokem 1209 založen konvent premonstrátů. Společně s obnovou konventu v letech 1773-75 byl i kostel barokně přestavěn, od roku 1786 sloužil přepatrován jako skladiště. Při úpravě v roce 1939 byl rozdělen na část východní - adaptována na kapli, a západní - adaptována na márnici, a byl asi znovu přepatrován. Dnes se v areálu (chráněném zápisem v USNKP a jež je součástí ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno) nachází vojenská nemocnice - v 70. letech byla kaple naposled v souvislosti s dispozičními změnami nevhodně přestavěna na šatny a skladiště.
Architektonické řešení. Záměrem adaptace byla celková rekonstrukce a rehabilitace kulturní památky a vhodné využití odpovídající prostorovému potenciálu a historické hodnotě objektu.
Koncepce vychází z čitelnosti odlišných stavebních celků: barokní přestavby kostela a nové, tvarově jednoduché modernistní prosklené interiérové vestavby zaměstnaneckého zázemí.
Do středu tohoto prostoru umisťujeme jednoduchý geometrický tvar zaměstnaneckého zázemí - celoskleněný bílý objekt, který svým hladkým a reflexním homogenním povrchem jemně kontrastuje s matnou strukturou vnitřních omítek kaple. Balkon v místě dnešního vstupu do 2. NP připomíná přepatrování.
Narušení kompaktního objemu zářezem s vloženým podélným jednoramenným schodištěm je vyjádřeno i změnou reflexního materiálu z bílého skla na bílý matný a sametově strukturovaný obklad cementovláknitými deskami.
Schodiště a podesta jsou navrženy z hliníkového slzičkového plechu stříbrné barvy. Podlaha v kapli je nově provedena z opukové dlažby s geometrickým spárořezem. Mobiliář je proveden z mořené dubové dýhované laťovky s drobnými doplňkovými prvky z nerezové oceli. Pohledově zvýrazněna je čelní strana výdejního pultu, dýhovaná dřevinou Ovangkol.
Vchod pro zákazníky je situován do západní časti kaple. Oficina navazuje přímo na sklad a je od něj oddělena mobiliářem. Ve skladu se nachází zázemí výdejny, které je situováno do samostatného dvoupodlažního objektu. V přízemí objektu se nachází místnost pro uchovávání léčiv a hygienické zázemí zaměstnanců (WC, sprcha, úklidová komora). V podlaží jsou umístěny šatny zaměstnanců a kancelář pro vedoucího lékárníka. Denní místnost a příjem zboží jsou situovány do prostoru presbytáře v závěru kaple a provozně jsou navzájem odděleny skleněnou posuvnou dělící stěnou o výšce ostatního mobiliáře. Hlavni vstup a výstup zákazníků do výdejny léčiv je z areálové komunikace z průčelí objektu, vstup zaměstnanců spolu se zásobováním z presbytáře. Ostatní vstupy do objektu byly zrušeny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti DRNH