ČZU - revitalizace auly

ČZU - revitalizace auly
Generální dodavatel:UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Adresa: Kamýcká 129, Suchdol, Praha, Česká republika
Investor:Česká zemědělská univerzita v Praze
Projekt:2016-19
Realizace:2019-20
Užitná plocha:2469 m2
Zastavěná plocha:1316 m2
Obestavěný prostor:14882 m3


Objekt Auly byl postaven v roce 1965 na základě architektonické soutěže na areál VŠZ, kterou vyhrál v roce 1958 architekt Jan Čejka, který se autorsky podílel i na současné rekonstrukci objektu. Původní, již nevyhovující budova Auly, prošla celkovou rekonstrukcí a byla doplněna o novou přístavbu navazující na západní průčelí. Přístavba řeší rozšíření ploch návštěvnického a provozního zázemí budovy a svojí orientací rezonuje s budovou Rektorátu, se kterým společně s náměstím vytváří významový akcent celého areálu ČZU. Tento je pak ještě zesílen volbou zlaté barvy střešní krytiny původní Auly, navozující dojem koruny a prolínající se i do interiéru v podobě zlatých baldachýnů v podhledu hlavního sálu. Náměstí mezi Aulou a Rektorátem bylo v rámci rekonstrukce nově tvarově a výškově upraveno a předlážděno a bylo doplněno o nová květníková tělesa se vzrostlými stromy a o skrytý objekt mlhoviště, zajišťující v letních měsících osvěžení návštěvníkům areálu. Původní výrazové zpracování fasád s propsaným tvarem nosného rámového skeletu se stěnovými vyzdívkami s kabřincovým obkladem byl soudobým způsobem vyjádřeno v provedení zateplení budovy, kde byla původní rámová struktura přepsána do hladce omítaných lysén a vyzdívky byly transformovány do obkladu perleťovou mozaikou. Fasádní plášť přístavby je v úrovni přízemí zcela transparentní pro propojení exteriéru s foyer Auly, v úrovni patra pak naopak bez přiznaných okenních otvorů, které jsou překryty předsazeným skleněným obkladem s nepravidelným vertikálním formátováním, střecha přístavby je plochá s vegetačními úpravami. Při rekonstrukci a dostavbě objektu byl kladen důraz na environmentální šetrnost a principy cirkulární ekonomiky, použity jsou recyklované a recyklovatelné stavební materiály, dešťové vody ze střech objektu jsou retenovány v nově vybudované podzemní galerii a zpětně se využívají jako šedá voda pro splachování a závlahu.
Architekti DRNH
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Čejka
Architekti DRNH