Kulturní centrum Svoboda

Kulturní centrum Svoboda
Adresa: Za Mostní branou 5, Cheb, Česká republika
Investor:Město Cheb
Realizace:10/2010 - 12/2011
Původní sál pěveckého spolku, postavený na přelomu 19. a 20. století na barokních pivovarských sklepech, byl povýšen na multifunkční společenské centrum, nejmodernější v celém Karlovarském kraji. Historický objem hlavního sálu byl zachován a nově obestavěn věncem přístavby, čímž architektura budovy získala soudobý charakter.
 
Urbanismus
Budova je umístěna v těsném sousedství centra města, od kterého ji dělí pouze řeka Ohře. Přes most je na náměstí necelých 5 minut chůze. Menší parčík se vzrostlými stromy zaujímá předprostor kulturního domu. Demolicí bývalé vývařovny se otevřel průchod od centra města do prostoru u nákupního centra Lidl.
 
Architektonické řešení
Budova byla celá rekonstruována, částečně přistavěna a některé nevhodné části byly odstraněny.
Nově zrekonstruovaná budova nyní působí elegantním a nadčasovým dojmem moderního kulturního stánku nadregionálního významu. Svým jednoduchým tvaroslovím, kdy je upuštěno od jakýchkoli nepatřičných zdobných prvků, je dán prostor vyznění čisté kubické hmotě v neutrální bílé barvě.
Celá vstupní jižní fasáda je prosklená. Tím je zajištěna transparentnost vstupních prostor a při večerním osvětlení jasný signál, že se zde něco koná. Prosklení zajišťuje nerušený výhled do parku, na hrad a centrum za Ohří. Prostor před vstupem je chráněn proti povětrnosti mohutným sedmimetrovým přesahem střechy.
Ostatní fasády jsou prořezány pásovými okny ve zdánlivě nahodilých pozicích a velikostech. Ve skutečnosti reagují na vnitřní uspořádání a funkci jednotlivých prostorů. Servisní vstupy (pro zaměstnance, zásobování a do klubů v suterénu) jsou barevně akcentovány.
Současně byla provedena úprava parčíku před objektem společně s přístupovou komunikací a parkovištěm.
 
Dispoziční řešení
Suterén je zachován téměř v původních parametrech. Nově jsou navrženy WC pro návštěvníky klubů, které jsou zde umístěny. Vstup je nově situován ze severní strany, z ulice Vodní kvůli možnosti odděleného pořádání akcí v jiné provozní době než zbytek budovy. V severní přístavbě je umístěna technologie vytápění, vzduchotechnika a hudební zkušebna.
Přízemí je hlavním podlažím budovy. Na vzdušné vstupní prostory přes dvě podlaží (výška 7,7 m) navazuje restaurace s nezávislým provozem. Hlavní sál je přístupný přes předsálí s šatnou. V přízemí jsou dále situovány toalety pro návštěvníky, kuchyně se zázemím, sklad nábytku k hlavnímu sálu, jeviště se sklady rekvizit a kulis a ateliér výtvarníka.
V prvním patře je další bar s množstvím banketových stolků pro občerstvení při konání akcí v sále, balkony hlavního sálu a taneční sál. Severní přístavba je věnována šatnám účinkujících.
Veškeré prostory přístupné veřejnosti jsou bezbariérové, všechny výškové úrovně jsou propojeny osobními výtahy. Stejně tak jsou propojena všechna podlaží stolním výtahem na jídlo z centrální kuchyně. Jednotlivé provozy je možno provozovat nezávisle. Budova odpovídá nejmodernějším požadavkům bezpečnostním i hygienickým stejně jako požadavkům na trvalou udržitelnost.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adam Rujbr Architects s.r.o.