Koupaliště v Mokré – rekonstrukce požární nádrže

rekonstrukce nádrže na koupaliště

Koupaliště v Mokré – rekonstrukce požární nádrže
Realizace:2002
Plocha pozemku:7578 m2
Náklady:13 400 000 CZK


ÚVOD
V rámci protidrogové prevence v obci a přilehlém mikroregionu, požádala obec Mokrá Horákov o dotaci na rekonstrukci nevyhovující požární nádrže, a její přebudování na letní koupaliště. Na projektový tým Dimense Brno a Interplan-CZ, který měl v té době již zkušenosti s obdobným letním areálem v Bystřici nad Pernštejnem, se obrátil starosta obce se žádostí o vypracování projektové dokumentace.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Areál koupaliště je situován do přírodního amfiteátru údolní nivy Vlašnovského potoka. Z východu je vymezen zatravněným svahem, ze západní - vstupní strany je opticky uzavřen obslužným objektem, který je vstupní branou rozdělen na dvě části. Vstup je zdůrazněn, a současně kryt napínanou textilní membránou – deštníkem o rozměrech 6x6m.
Pro vozidla údržby areálu a zásobování je zajištěn příjezd nákladní branou v SZ části areálu. Vedle vlastních bazénů s atrakcemi jsou návštěvníkům rovněž k dispozici dvě sportovní hřiště - s válcovaným povrchem pro nohejbal, a pískovým povrchem pro plážový volejbal.
Obslužný objekt je prostorově rozdělen do dvou funkčních celků: pravá část je vyhrazena kanceláři plavčíka s pokladnou, a občerstvení se skladem, v levé větší části je umístěna bazénová technologie včetně chemického hospodářství, a sociální zázemí pro návštěvníky v členění muži, ženy, imobilní, a WC pro personál. Konstrukce objektu vychází z principu nezávislé superkonstrukce, do níž jsou vkládána jednotlivá pole vybavení. Toto uspořádání umožní do budoucna případné další rozšiřování obslužného objektu. Vlastní nosná konstrukce je z ocelových rámů ztužených v rovině střechy vloženými dřevěnými trámky, nesoucími konstrukci střechy. Opláštění je vzhledem k sezónnímu provozu nezateplované, z dřevěných palubek a velkoplošných OSB desek na trámkové konstrukci. Část nosné konstrukce vytváří otevřený ochoz pro posezení a občerstvení návštěvníků. Otevřený ochoz je kryt perforovanou textilní membránou sloužící jako slunolam.
Bazény jsou vestavěny do stávající betonové nádrže. Rekreační plavecký bazén 16×25 m s hloubkou vody 0,9-1.4 m je navržen se širokou 4-proudou skluzavkou s délkou drah 12 m. Dětský bazén 8x8m s hloubkou 0,2-0,6 m je vybaven dětskou skluzavkou a vodním hřibem o průměru 2 m. Železobetonové vany bazénů jsou opatřeny probarvenou hydroizolační stěrkou, přepadová a vnější hrana bazénů, včetně odtokových žlábků je obložena keramikou.
Bazény jsou od ostatních ploch odděleny stříhaným živým plotem a dřevěným zábradlím z kulatiny. Plocha kolem bazénů je přístupná přes hygienická brodítka se sprchami. Minimalizované zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby v odstínech bílé a šedé, kladené do pásů o šířce 1,5m. Umístění nových bazénů bylo provedeno vzhledem ke stávající nádrži tak, aby bylo možno v budoucnu areál doplnit ještě o třetí bazén s atrakcemi.
Při návrhu byl kladen důraz na zpřístupnění areálu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup do areálu je bezbariérový, včetně přístupu k bazénům. Vstup do bazénu je návštěvníkům s omezenou pohyblivostí zajištěn hydraulickým zvedákem. Součástí sociálního zařízení je WC pro imobilní.

Kubatura bazénů
Bazén plavecký 25x16m: 500 m³
Dětský bazén 8x8m: 29 m³
Obslužný objekt – zastavěná plocha: 151 m²
Obslužný objekt – obestavěný prostor: 604 m³
Počet návštěvníků: 200
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od DIMENSE architects