Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Areál a objekt Centra polytechnické výchovy a vzdělávání v Boskovicích je navržen v místě nerealizované sportovní haly. Navazuje prostorově a dispozičně na stávající objekt základní školy Slovákova. Umístěním do zapuštěného terénu, přirozeně dotváří moderní školský areál s parkem, přírodním biotopem, prostorem dětského hřiště a s otevřeným posezením u ohniště a venkovní krytou posluchárnou a auditoriem s krytým pódiem.

Přístup do areálu Centra polytechnické výchovy je jak ze stávajících prostor ZŠ Slovákova, tak samostatným vstupem z ulice Bílkovy.

Centrem nově vzniklého areálu park s přírodním biotopem s dřevěným molem pro návštěvníky. Kolem vodního prvku je zatravněnou geomříží prostorově tvarovaný terén. Trasy pro návštěvníky lemují tento centrálně formovaný parkový prostor. Podél pěších tras je navržena výsadba vzrostlé zeleně, doplněná městským mobiliářem a nízkými parkovými sloupky veřejného osvětlení a podsvětlenými betonovými lavičkami.

OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ
Objemové řešení objektu vychází z principu "skryté stavby". Navržený objekt využívá stávající morfologii terénu a je do něj přirozeně zapuštěn. Následnou realizací vegetačních střech, je prakticky skryt v zeleni.

Jednopodlažní, objekt Centra polytechnické výchovy s plochou střechou, je navržen minimalisticky jako jednoduchý kvádr členěný pouze prosklenými plochami západní fasády a výrazně přetaženou střechou kryjící venkovní ochoz. Tato střecha pak ve své otevřené části kryje nástupní prostor do venkovního auditoria, a venkovní kryté posezení / přírodní učebnu, která navazuje na posezení u ohniště.

Nad zatravněnou plochu střechy tak vystupuje pouze záměrně zvýšená atika auditoria, kryjící jeviště a zajišťující současně akustickou pohodu / ochranu posluchačů.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Na stávající pavilon ZŠ Slovákova je navržený objekt Centra polytechnické výchovy navázán komunikační halou s odděleným hygienickým zázemím pro ženy a muže. Z haly je střední chodbou přístupná kancelář lektorů/kabinet s vlastním hygienickým zázemím, učebna techniky a technologií s kapacitou 24 posluchačů, dílna drobných řemesel s kapacitou 24 posluchačů, a učebna přírodních věd s kapacitou až 30 posluchačů. Dílny a specializované učebny mají z chodby přístupné své příruční sklady. Přístup návštěvníků / posluchačů je zajištěn samostatným vstupem.

Pro venkovní vzdělávací aktivity slouží terasovitě uspořádané venkovní auditorium s kapacitou až 150 posluchačů s krytým pódiem, vybavené technikou pro venkovní přednášky, projekce a představení. Technické zázemí objektu a příruční sklad pro uskladnění venkovního mobiliáře a vybavení jsou přístupné samostatnými vstupy z jeviště. Konstrukce zvýšeného pódia jeviště umožňuje zasunutí mobilní části jeviště, sloužící k rozšíření jeho užitné plochy.

Vstup do auditoria je krytý, a může být uzavřen bránou z posuvných kovových dílců. Pro venkovní vzdělávací aktivity slouží rovněž kryté posezení pro menší skupiny do 30 posluchačů, navržené v jihozápadní části objektu. Hygienické zázemí pro venkovní aktivity, pro muže a ženy, včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu, je přístupné z krytého prostoru vstupu do auditoria. Na kryté posezení / přírodní učebnu navazuje venkovní posezení u zvýšeného ohniště.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Objekt Centra polytechnické výchovy, stejně jako schodišťové stupně, a atika auditoria je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Vnitřní příčky jsou vyzdívané, nebo sádrokartonové. Výplně oken jsou navrženy na celou světlou výšku místností, a jsou dřevohliníkové. Chodba a prostory skladů budou osvětleny střešními světlovody.

Navazující venkovní opěrné zdi, stejně jako stupňovité uspořádání auditoria bude tvořeno ze sypaných gabionů. Venkovní dřevěné obklady jsou navrženy ze sibiřského modřínu s přiznanou spárou v profilu rhombus.

Povrchy stěn krytého jeviště, vstupu a atiky auditoria budou opatřeny tmavě, břidlicově šedou betonovou stěrkou. V totožném odstínu budou vstupní dveře na venkovní hygienické zázemí.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – PŘÍRODNÍ BIOTOP
Zdrojem vody pro biotop je především pramen spodní vody. Pro případ nedostatku spodní vody je systém doplňován dešťovou vodou z podzemní retenční nádrže. Tím je zajištěna celoroční stabilita a funkčnost biotopu, a to i s ohledem na odpar vody z hladiny.

Závlahy zelených parkových ploch a venkovních pěstebních kontejnerů jsou realizovány napojením na systém rozvodu dešťových vod z kapacitní retenční nádrže.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Skvělý veřejný prostor
Pavla G.
11.02.21 12:09
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od DIMENSE architects